Itt vagyunk: Főoldal FONTOS. RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA Településszerkezeti terv külterület 10000.pdf
Bekezdések

Településszerkezeti terv külterület 10000.pdf

Településszerkezeti terv külterület 10000.pdf — PDF document, 394Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
a
b
b
b
a
ud
uda
b
g
f
d
a
b
a
b
a
h
a
d
c
F
b
g
a
g
j
d
g
g
g
g
b
f
d
c
g
h
b
j
a
m
l
a
b
d
c
b
b
a
a
c
a
d
f
c
a
b
a
b
ud
ud
a
b
a
b
c
c
b
a
a
f
b
c
a
b
a
b
a
b
b
d
d
f
g
c
b
c
a
a
d
c
b
b
ag
a
b
cp
A
05
06
026/1
07
01
1
029
03
0
028
026/3
026/2
032
/1
02
7
041
031
053
055
032/1
050
04
9
05
6
02
5
05
4
057
064
06
8
053
070
069
073
068
072
07
7
08
2
092
01
02
01
06
/2
010
9
094
09
3
09
7
0107
098/1-0101
08
8
087
08
5
091
08
4
08
2
02
0
019
02
2
063
/2
012
01
0110/
1
0110/
2
0110/
3
0110
/4
0110/
5
0110/
6
0110/
7
0110/
8
0110/
9
0110/
10
0110
/11
0110
/12
0110
/13
0112/2-0111
0118
01
51
0159
0166
01
67
01
68
016
5
01
75
0169
0178
0164
01
60
01
63
0161
01
62
01
54
0156/1
0158
01
53
0152
0146
01
45
0144
01
47
0143
01
25
0128
0131
012
3
0139
01
40
0141
01
42
01
38
0137
0135
01
34
0133
0134
08
051
01
06
/1
095
079
023
057
02/30
Gy
E
R
E
E
E
E
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
L
E
E
E
E
R
E
L
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
L
L
E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L
L
L
E
L
E
L
E
E
E
E
E
E
E
L
E
L
R
E
L
E
E
E
E
Gy
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gy
Gy
Gy
E
Gy
Gy
E
E
EEE
E
K
K
K
E
E
E
Gyep
Gy
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gy
K
K
Gyep
Gyep
K
Gy
E
K Gy
EE
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
EE
EE
E
Gyep
Gy
K
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L Gy
L
Gy
Gy
Gy
RK
K
E
E
L
L
Gy
L
Gy
L Gy
L
R
Gy
L
L
Gy
L
Gy
Gy
L
K
Gy
L
Gy
Gy Gy
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L
L
E
R
E
E
E
L L
L
E
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
E
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
E
R
Gy
Gy
Gy
Gy
E
E
R
E
096
Öreg-dülő
Öreg-erdő
Felső tüskés
Bő-torok-völgy
Ravazdi-erdő
Kút-lap
Harangozó
Csókás
Irtás
Aranyhegyi
Faluhegyi
Páltelek
Hári berki
Kővölgy
0156/2
a
086/3
083
Vizes
Szélhossza
Barátok
vára
b
0176
Granárium
Tető-domb
Tégla-dülő
032
/1
L
SP
KG
EV
EV
EV
E
VT
VE
E
E
VE
VE
VE
VE
E
E
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
E
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
E
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
E
E
E
EV
EV
EV
EV
EV
EV
E
E
M
R
M
R
R
M
M
SZ
M
R
SZ
M
M
SZ
M
SZ
M
M
M
R
R
SZ
M
SZ
R
SZ
M
M
SZ
M
R
M
M
SZ
M
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
SZ
032/
2
R
M
M
M
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
R
M
SZ
M
SZ
SZ
M
SZ
M
SZ
R
M
M
SZ
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
SZ
R
M
R
M
R
M
M
SZ
M
M
SZ
M
SZ
R
M
R
M
M
SZ
M
SZ
M
SZ
R
M
R
M
R
M
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20 kV
Gy
Gy
Gyep
Gyep
0158/10
0158/11
0158/12
M
K
08/3
012/19
012/18
012/17
08/8
02/10
02/29
02/28
02/23
02/22
02/21
02/20
402/19
012/21
012/20
012/22
012/25
012/26
012/27
012/23
012/24
012/28
012/29
02/11
02/12
012/15
012/14
012/30
012/16
02/31
02/26
02/15
02/14
02/13
02/1
02/2
02/3
02/4
02/5
02/6
02/7
02/8
02/9
065/22
065/23
065/24
065/25
065/26
065/27
065/28
065/29
065/30
065/31
065/32
065/33
065/35
065/36
065/34
065/7
065/6
056/5
065/4
065/2
K
065/9
056/10
065/11
065/8
065/12
065/13
0158/6
0158/7
0158/8
0158/9
0158/3
VE
SZ
PR
ÉM
 M
EG
YE
GI
C
E
E
E
E
E
Gy
K
K
K
K
K
T
K
T
K
T
065/3
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ÁM
K
K
K
K
GY
K
GY
K
GY
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ÁM
K
ÁM
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
T
K
T
K
T
T
T
K
K
K
K
ÁM
K
ÁM
K
K
K
K
K
ÁM
K
ÁM
K
K
T
K
T
K
T
K
T
K
T
500
 m
Ra
va
zd
 fe
Pa
nn
on
ha
lm
a
R
av
az
fe
Ro
m
án
d, G
ic
Ba
ko
ny
ter
d f
elé
ny
ő f
elé
83
09
 sz
. út
Rav
azd
 fel
é
Ka
jár
péc
 fe
GIC
VE
SZ
PR
ÉM
 M
EG
YE
N
A
G
Y
D
ÉM
VE
SZP
M M
EG
YE
NA
GY
M
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
ZD
VE
SZ
PR
ÉM
 M
EG
YE
GI
C
LOVÁSZPATONA
VESZPRÉM MEGYE
TÉN
K
A
R
C
K
A
R
P
É
C
PA
N
N
O
N
H
A
L
M
A
500
 m
086/1
KG
Gyep
8
V
ES
ZP
R
ÉM
 M
EG
Y
E
M
SZ
K
KG
02/27
R
M
E
KG
E
0158/4
0158/5
E
E
E
E
E
E
E
Ra
va
zd
 fe
Pa
nn
on
ha
lm
a
R
av
az
fe
Ro
m
án
d, G
ic
Ba
ko
ny
ter
d f
elé
G
ic f
elé
83
09
 sz
. ú
t
G
ic f
elé
Na
gy
m
 fe
L
ov
ás
zp
at
on
fe
ny
ő f
elé
83
09
 sz
. út
Ka
jár
péc
 fe
Rav
azd
 fel
é
ny
ő f
elé
E
SP
Z
Z
SP
SP
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
ÜH
SP
K
K
GY
ÁM
K
T
Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Tervezett falusias lakóterület
Hétvégiházas terület
TV
FL
FL
Jelmagyarázat
Megyehatár
Közigazgatási határ
Belterületi határ
Beépített és beépítésre szánt ill. beépítésre
nem szánt terület határa
Tervezett szabályozási vonal
Településközi út
Állami mellékút, települési főút
Gyűjtőút
K
Kiszolgáló út (lakóút, mezőgazdasági út)
Állami mellékút, települési főút
Gyűjtőút
Tervezett településközi utak
Tervezett kerékpáros nyomvonal
Tervezett turistaút
Állattartó telep védőtávolsága
Meglévő közművek és védőtávolságuk
Tervezett közművek és védőtávolságuk
10 éven túli területbiztosítás határa
R
SZ
K
Gazdasági erdő területe
Védőerdő
Kereskedelmi gazdasági terület
Mezőgazdasági üzemi terület
Kertek területe
Szántóterület
Rét, legelő területe
Védett erdőterület
VE
EV
E
KG
M
M
M
SP
Z
SP
Zöldterület (sportpálya)
Különleges sport és szabadidős terület
Üdülőterület, horgásztó
ÜH
Vízmű
Adótorony
Vízgazdálkodási terület
Tartalék lakóterület
VT
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet határa
Erdőtelepítésre javasolt terület határa
Különleges temető terület
Tervezett kilátó
SOKORÓPÁTKA
Szerkezeti terv (külterület)
M 1:10 000
TT-1 08-0065/2001
É-3 08-0386/2000
TÉR-HÁLÓ
Dátum:
Felelős tervező:
Munkaszám:
Rajzszám:
Megrendelő:
Munka megnevezése:
Megjegyzés:
Lépték:
Rajz megnevezése:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Társtervező:
Németh Géza
Leitner Attila, Gyárfás Henriett
Sokorópátka Községi Önkormányzat
9112 Sokorópátka Öreg u. 1.
Sokorópátka Településrendezési Terv
TH-01-02-01
M 1:10 000
Szerkezeti terv (külterület)
É-4
A  tervlap a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal által 1998 novemberében szolgáltatott
földhivatali alaptérkép alapján készült.
e-mail:települesterv@ter-halo.hu Iroda: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63. Tel:/Fax:06/96-519-321
2002. június
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930