Itt vagyunk: Főoldal FONTOS. RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA Szabályozás külterület 10000.pdf
Bekezdések

Szabályozás külterület 10000.pdf

Szabályozás külterület 10000.pdf — PDF document, 323Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
a
b
b
b
a
ud
ud a
b
g
f
d
a
b
a
b
a
h
a
d
c
F
b
g
a
g
j
d
g
g
g
g
b
f
d
c
g
h
b
j
a
m
l
a
b
d
c
b
b
a
a
c
a
d
f
c
a
b
a
b
ud
ud
a
b
a
b
c
c
b
a
a
f
b
c
a
b
a
b
a
b
b
d
d
f
g
c
b
c
a
a
d
c
b
b
ag
a
b
cp
A
05
06
026/1
07
01
1
029
03
0
028
026/3
026/2
032
/1
02
7
041
031
053
055
032/1
050
04
9
05
6
02
5
05
4
057
064
06
8
053
070
069
073
068
072
07
7
08
2
092
01
02
01
06
/2
010
9
094
09
3
09
7
0107
098/1-0101
08
8
087
08
5
091
08
4
08
2
02
0
019
02
2
063
/2
012
01
0110/
1
0110/
2
0110/
3
0110
/4
0110/
5
0110/
6
0110/
7
0110
/8
0110/
9
0110/
10
0110/
11
0110
/12
0110
/13
0112/2-0111
0118
01
51
0159
0166
01
67
01
68
016
5
01
75
0169
0178
0164
01
60
01
63
0161
01
62
01
54
0156/1
0158
01
53
0152
0146
01
45
0144
01
47
0143
01
25
0128
0131
012
3
0139
01
40
0141
01
42
01
38
0137
0135
01
34
0133
0134
08
051
01
06
/1
095
079
023
057
02/30
Gy
E
R
E
E
E
E
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
L
E
E
E
E
R
E
L
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
L
L
E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L
L
L
E
L
E
L
E
E
E
E
E
E
E
L
E
L
R
E
L
E
E
E
E
Gy
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gy
Gy
Gy
E
Gy
Gy
E
E
E E
E
E
K
K
K
E
E
E
Gyep
Gy
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gy
K
K
Gyep
Gyep
K
Gy
E
K Gy
EE
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
EE
EE
E
Gyep
Gy
K
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L Gy
LGy
Gy
Gy
RK
K
E
E
L
L
Gy
L
Gy
L Gy
L
R
Gy
L
L
Gy
L
Gy
Gy
L
K
Gy
L
Gy
Gy Gy
K
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
L
L
E
R
E
E
E
L L
L
E
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
E
E
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
ER
Gy
Gy
Gy
Gy
E
E
R
E
Vegyesbolt
Tűz o.
út
út
út
út
út
út
vízmosás
út
út
áro
k
áro
k
út
út
áro
k
áro
k
áro
k
út
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
ro
k
út
út
út
ár
ok ár
ok
áro
kár
ok
árok
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
árok
árok
árok
ár
ok
ár
ok
áro
k
áro
k
ár
ok
áro
k
áro
k
áro
k
ár
ok
áro
k
járd
a
út
Spo
rtpá
lya
út
zártkert I.
út
út
zártkert I.
Pusztapátka
zártkert II.
zártkert II.
út
út
út
út
út
áro
k
áro
k
út
áro
k
áro
k
áro
k
út
árok
K
t
K
t
áro
k
árok
áro
k
árok
árok
út
út
út
út
út
út
út
út
út
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
áro
k
kt
kt
árok
árok
árok
út
út
út
út
út
áro
k
út
zártkert II.
út
üzlet
Óvoda
Étterem
temető
Polg. Hiv.
Általános
iskola
Üve
ges
Vir
ágb
olt
Ve
gye
sbo
lt
Dzs
em ü
zem
Post
a
Kővölgy
Kővölgy
Kővölgy
Kővölgy
zártkert II.
096
Öreg-dülő
Öreg-erdő
Felső tüskés
Bő-torok-völgy
Ravazdi-erdő
Kút-lap
Harangozó
Csókás
Irtás
Aranyhegyi
Faluhegyi
Páltelek
Hári berki
Kővölgy
0156/2
a
086/3
083
Lovaglócsarnok
Lóistálló
Gépállomás
Veg
yesb
olt
Játékb
olt
Gy
üm
ölc
sfe
lvá
sár
Vizes
Szélhossza
Barátok
vára
b
0176
Granárium
Tető-domb
Tégla-dülő
032
/1
L
v.
m
.
M
E
SZ
EV
M
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
M
R
E
M
EV
EV
R
M
EV
EV
SZ
M
R
E
K
M
SZ
SZ
M
SZ
M
R
M
R
M
R
M
SZ
SZ
EV
M
R
M
SZ
M
SZ
M
SZ
EV
E
EV
EV
M
R
M
K
M
K
M
K
M
K
M
SZ
M
K
M
K
M
K
VE
VE
M
K
M
R
M
R
M
R
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
EV
M
R
M
SZ
EV
EV
M
R
M
R
M
R
M
SZ
VE
VE
VE
M
R
M
SZ
M
SZ
M
SZ
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
M
R
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
M
SZ
M
K
K
K
VT
VT
K
VT
VT
SP
VE
VE
VE
VE
VE
M
R
M
SZ
SZ
K
KG
M
R
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
SZ
M
R
M
R
E
E
KG
KG
KG
M
SZ
M
SZ
032/
2
K
E
E
E
E
E
K
T
M
K
Panzió
Gépállomás
VT
EV
EV
EV
EV
K
ÁM
EV
VE
SZ
PR
ÉM
 M
EG
YE
Rav
azd 
felé
V
ES
ZP
R
ÉM
 M
EG
Y
E
VESZPRÉM MEGYE
VE
SZ
PR
ÉM
 M
EG
YE
GI
C
N
A
G
Y
D
ÉM
VE
SZP
M M
EG
YE
NA
GY
M
L
ov
ás
zp
at
on
fe
G
ic f
elé
83
09
 sz
. ú
t
R
A
V
A
Z
D
TÉN
K
A
R
C
R
A
V
A
Z
D
K
A
R
P
É
C
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
Z
D
R
A
V
A
ZD
T
ény
ő f
elé
83
09
 sz
. út
Ra
va
zd
 fe
Pa
nn
on
ha
lm
a
R
av
az
fe
LOVÁSZPATONA
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20
 kV
20 kV
Gy
üm
ölc
sfe
lvá
sár
Gy
Gy
Gyep
Gyep
0158/10
0158/11
0158/12
08/3
012/19
012/18
012/17
08/8
02/10
02/29
02/28
02/23
02/22
02/21
02/20
402/19
012/21
012/20
012/22
012/25
012/26
012/27
012/23
012/24
012/28
012/29
02/11
02/12
012/15
012/14
012/30
012/16
02/31
02/26
02/15
02/14
02/13
02/1
02/2
02/3
02/4
02/5
02/6
02/7
02/8
02/9
065/22
065/23
065/24
065/25
065/26
065/27
065/28
065/29
065/30
065/31
065/32
065/33
065/35
065/36
065/34
065/7
065/6
056/5
065/4
065/2
065/9
056/10
065/11
065/8
065/12
065/13
0158/6
0158/7
0158/8
0158/9
0158/3
Orvosi rendelő
Gy
500
 m
N
ag
yd
ém
 fe
G
ic f
elé
Ro
m
án
d, G
ic
Ba
ko
ny
ter
d f
elé
T
én
 fe
Ka
jűá
rpé
c fe
PA
N
N
O
N
H
A
L
M
A
065/3
M
SZ
EV
EV
K
ÁM
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
T
K
T
K
T
T
K
GY
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
VT
VT
VT
K
K
ÁM
K
K
K
K
K
ÁM
K
K
K
K
GY
K
K
K
T
K
T
K
T
K
T
K
T
K
T
K
K
K
K
K
K
K
K
K
GY
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
M
SZ
K
T
K
T
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ÁM
K
ÁM
K
ÁM
K
K
T
K
T
K
T
K
T
K
K
T
K
T
K
T
K
K
K
K
R. k. templom
Kultúrház
086/1
KG
Gyep
M
R
E
8
02/27
E
0158/4
0158/5
E
E
E
E
E
E
E
Z
ÜH
SP
Z
SP
ÁM
Eltérő területfelhasználás határa
Irányadó telekhatár
Övezeti határ
Közművek és védőtávolságuk
Tervezett közművek és védőtávolságuk
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet határa
Jelmagyarázat
Megyehatár
Belterületi határ
Beépített és beépítésr szánt ill.
beépítésre nem szánt terület határa
Közigazgatási határ
Szabályozási vonal
Új szabályozási vonal
Településközi út
Gyűjtőút
Állami mellékút, települési főút
Kiszolgáló út
K
K
K
K
T
GY
M
R
M
SZ
M
K
Szántóterület
Rét, legelő terület
Kertek területe
E
VE
EV
Gazdasági erdőterület
Védett erdőterület
Védőerdő
Mezőgazdsági üzemi terület
Kereskedelmi gazdasági terület
Különleges sport és szabadidős terület
KG
SP
10 éven túli területbiztosítás határa
Adótorony
Vízmű
Kilátó
Zöldterület
Üdülőházas terület
Z
SP
ÜH
TT-1 08-0065/2001
É-3 08-0386/2000
TÉR-HÁLÓ
Dátum:
Felelős tervező:
Munkaszám:
Rajzszám:
Megrendelő:
Munka megnevezése:
Megjegyzés:
Lépték:
Rajz megnevezése:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Társtervező:
Németh Géza
Leitner Attila, Gyárfás Henriett
Sokorópátka Községi Önkormányzat
9112 Sokorópátka Öreg u. 1.
Sokorópátka Településrendezési Terv
TH-01-02-01
Szabályozási terv (külterület)
M 1:10 000
Sz-2
A  tervlap a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal által 1998 novemberében szolgáltatott
földhivatali alaptérkép alapján készült.
e-mail:települesterv@ter-halo.hu Iroda: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63. Tel:/Fax:06/96-519-321
2002. június
SOKORÓPÁTKA
Szabályozási terv (külterület)
M 1:10 000
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930