0x08 graphic

Sokorópátka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

SOKORÓPÁTKÁN

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00052

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Sokorópátka Község Önkormányzata pályázatok nyújtott be és támogatást nyert a TOP-3-2-1. konstrukción

belül a település önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére, nevezetten a Polgármesteri Hivatal valamint a Sokorópátkai Általános Iskola tornatermi egységének hőszigetelésére és részleges nyílászáró cseréjére. A támogató döntést követően a projekt megvalósítása 2017. július 01-én kezdődött el, és 2018. február 28-ig kell a tervezett tevékenységeket megvalósítani.

A 30-as években épült hivatali épület és a 90-es években épült tornaterem kialakítása is az akkori kor követelményeinek megfelelően történt, így a jelenlegi költségoptimalizált szinttől jelentősen elmaradnak, a beruházás célja tehát a jelenleginél alacsonyabb széndioxid kibocsátású, energetikailag korszerűsített és fenntartható épületek fejlesztése az épületek működési költségeinek csökkentésével párhuzamosan.

A beruházás keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:

A projekt hozzájárul az érintett épületek fűtési és világítási energiaigényének drasztikus csökkentéséhez,

a károsanyag-kibocsátás jelentős leredukálásához, és a település környezetterhelő hatásainak

optimalizálásához a jelentős önkormányzati megtakarítások mellett.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 63, 72 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2018. 02.28.