Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2013 2/2013.(III.7.) önkormányzati rendelet a sokorópátkai kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2/2013.(III.7.) önkormányzati rendelet a sokorópátkai kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

2.2013.(III.7.) önk. rendelet - sokorópátkai kitüntető címekről, díjakról.doc — Microsoft Word Document, 43Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka község Önkormányzat képviselő - testületének

2/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete

a sokorópátkai kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

Sokorópátka Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitűntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

  1. § Sokorópátka község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a település életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére az alábbi kitüntető címet, illetve díjat alapítja:

a) Sokorópátka Díszpolgára cím

b) Sokorópátkáért díj

II.

Sokorópátka Díszpolgára

2. § (1) Sokorópátka község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a falun belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a falu hírnevének öregbítéséhez, a falu fejlődéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár, melyek értéke maximum 100.000,- Ft lehet.

(4) A község díszpolgára

a., Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő - testület ülésein.

b., Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

c., Díjtalanul meg kell küldeni számára a helyi sajtótermékeket, a községgel kapcsolatos történeti és egyéb kiadványokat.

d., Elhalálozása esetén - családja beleegyezésével-saját halottjának tekintheti és örökös ingyenes sírhelyet biztosíthat számára. Amennyiben a család nem tart igényt a fentiekre az Önkormányzat megemlékező koszorút helyez el sírjára.

III.

Sokorópátkáért díj

3. § (1) Az „Sokorópátkáért díj” adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kulturális, művészeti, közoktatási, egészségügyi, szociális, közigazgatási, településfejlesztési, gazdasági, sport vagy egyéb területen kiemelkedő munkát végzett, munkájával hozzájárult Sokorópátka község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) Az „Sokorópátkáért” díjjal külön erre a célra készített díszoklevél és pénzjutalom jár.

(3) A díszoklevél tartalmazza Sokorópátka címerének lenyomatát, a képviselő-testület határozatának számát, a kitüntetés megnevezését, a kitüntetett nevét, és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

(4) A kitüntetéssel adható pénzjutalom mértéke: 30.000,- (Harmincezer) forint.

(5) Az „Sokorópátkáért” díjat évente több személynek lehet adományozni.

(6) A kitüntetett személy

a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

b) élete végéig díjtalanul látogathatja Sokorópátka község Önkormányzatának valamennyi művelődési és sport intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.

IV.

A cím adományozásának rendje

4. § (1) Az 1-3.§-ban foglalt címek, díjak adományozása a képviselő-testület alkalmankénti döntése alapján történik.

(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatása a polgármester feladata.

(3) Polgármester a javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Több jelölt esetén rangsor szerint, alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.

(4) A díjak, címek adományozására javaslatot tenni minden évben március 15-éig lehet.

(5) Az elismeréseket a polgármester ünnepélyes keretek között adja át minden évben május 20-án.

(6) Az elismerésre javasolt személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(7) A képviselő - testület minősített többségű szavazattal dönt az elismerés odaítéléséről.

V.

A díjak, illetve a cím visszavonása

5. § (1) A 2-3. §-ban foglalt díjak, illetve díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen különösen az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VI.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2013. március 15-én lép hatályba.

Czibulya Balázs Kelemen Dóra

polgármester jegyző

Kihirdetve: Sokorópátkán, 2013. március 7. napján.

Kelemen Dóra

jegyző

0x01 graphic

3

___________________________________________________________________________

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829