Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2007 9/2007. (X.11.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.13) rendeletének módosításáról
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

9/2007. (X.11.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.13) rendeletének módosításáról

2007kts2.doc — Microsoft Word Document, 485Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2007. (X.11.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007.(II.13) rendeletének módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetését szabályzó 2/2007. (II.13) rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetés bevételi és kiadásai

 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét

192.988 ezer Ft-ban

állapítja meg az 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. számú melléklet szerint.

 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi módosított bevételei előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési bevétel: 157.648 ezer Ft,

- fejlesztési bevétel: 35.340 ezer Ft

a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

- működési kiadás: 157.648 ezer Ft

-fejlesztési kiadás: 35.340 ezer Ft,

melyből fejlesztési célú tartalék: 13.567 ezer Ft

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.13.) rendeletet 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2007. szeptember 28.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2007. október 11.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. (X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.

Működési bevételek

58.068

+ 1.789

59.857

1.

Intézményi működési bevételek

5.835

- 211

5.624

1.1

Alaptevékenység bevételei

4.858

4.858

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

-

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

-

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

677

- 211

466

1.5.

Kamatbevételek

300

-

300

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

52.233

+ 2.000

54.233

2.2

Helyi adók

2.150

+ 2.000

4.150

2.2.1

Építményadó

-

-

-

2.2.2

Telekadó

-

-

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

-

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója

-

+ 2.000

2.000

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

-

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

2.150

-

2.150

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

-

-

2.3.

Átengedett központi adók

49.853

-

49.853

2.3.1

Szja helyben maradó része

7.514

-

7.514

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

26.787

-

26.787

2.3.3

Szja normativ módon elosztott része

12.002

-

12.002

2.3.4

Gépjárműadó

3.550

-

3.550

2.3.5

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

-

-

2.3.6

Átengedett egyéb központi adók

-

-

-

2.4.

Talajterhelési díj

130

-

130

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100

-

100


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

79.147

+ 11.361

90.508

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

66.294

+ 9.733

76.027

1.1

Normatív hozzájárulások

52.651

+ 70

52.721

1.2

Központosított előirányzatok

443

443

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

1.100

+ 354

1.454

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

187

-

187

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

913

+ 354

1.267

1.4

ÖNHIKI támogatás

-

4.913

4.913

1.5

Fejlesztési célú támogatások

12.100

+ 4.396

16.496

1.5.1

Címzett támogatás

-

-

1.5.2

Céltámogatás

-

-

1.5.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

11.100

-

11.100

1.5.4

Céljellegű decentralizált támogatás

1.000

+ 4.000

5.000

1.5.5

Szakmai és inform. fejl. feladatok

-

+ 396

396

1.5.6

Egyéb fejlesztési támogatás

-

-

-

1.6

Egyéb központi támogatás

-

-

-

2.

Támogatásértékű bevételek

12.853

-

14.481

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

9.253

+ 1.628

10.881

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

5.570

-

5.570

2.1.2

- helyi önk-tól és költségvet. szerveitől

-

+1.368

1.368

2.1.3

-társadalombizt. alapból

83

-

83

2.1.4

-többcélú kistérségi társulástól

3.600

+ 260

3.860

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.600

-

3.600

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

-

-

2.1.2

-többcélú kistérségi társulástól

3.600

-

3.600

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.080

-

2.080

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről

2.080

-

2.080

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.381

- 1.058

3.323

4.1

Önkormányzati lakások értékesítése

-

-

-

4.2

Önkormányzati lakótelek értékesítése

-

-

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

-

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

-

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

995

-

995

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3.386

- 1.058

2..328

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

-

-

VI.

Hitelek

30.657

- 14.843

15.814

1.

Működési célú hitel felvétele

30.657

- 14.843

15.814

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

11.830

+ 9.576

21.406

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11.830

+ 9.576

21.406

Bevételek főösszege

186.163

+ 6.825

192.988


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. (X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30.

Személyi juttatások

83.193

+ 1.025

84.218

31.

Munkaadókat terhelő járulék

26.410

+ 343

26.753

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

39.049

+ 119

39.168

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.999

-

3.999

34.

Támogatásértékű kiadások

150

-

150

34.1

-működési célra

150

-

150

34.2

-felhalmozási célra

-

-

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

7.018

- 1.058

5.960

35.1.

 • Működési célra

2.860

-

2.860

35.2.

 • Fejlesztési célra

4.158

- 1.058

3.100

36.

Felhalmozási kiadások

12.277

+ 6.396

18.673

36.1.

 • Felújítások áfával

1.000

+ 6.000

7.000

36.2.

 • Beruházások áfával

11.277

+ 396

11.673

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

-

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

39

Hitelek törlesztése

-

-

-

39.1

 • Működési célú

-

-

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

-

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

-

-

41.

Céltartalék

14.067

-

14.067

41.1

 • Működésre

500

-

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

13.567

-

13.567

Kiadások összesen

186.163

+ 6.825

192.988

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. ( X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.835

- 211

5.624

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatásértékű működési bevételek

9.253

+ 1.628

10.881

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

52.233

-

52.233

Normatív hozzájárulások

51.083

+ 4.983

56.066

Központosított előirányzatok

-

-

-

Kötött normatív hozzájárulás

1.100

+ 354

1.454

Működési célú hitelbevétel

30.657

- 14.843

15.814

Előző évi pénzmaradvány műk. része

6.000

+ 9.576

15.576

Működési célú bevételek összesen

156.161

+ 1.487

157.648

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI, CÉDE

12.100

+ 4.000

16.100

Központosított el.

443

-

443

Szakmai és inf. fejlesztési felad.

-

+ 396

396

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3.600

-

3.600

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2.080

-

2.080

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

-

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

1.568

-

1.568

Magánszemélyek által befizetett kommun. adó 100 %-a

-

+ 2.000

2.000

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

4.381

- 1.058

3.323

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

5.830

-

5.830

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.002

+ 5.338

35.340

Bevételek összesen

186.163

+ 6.825

192.988

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

83.193

+ 1.025

84.218

Munkaadókat terhelő járulékok

26.410

+ 343

26.753

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

39.049

+ 119

39.168

Támogatásértékű működési kiadás

150

-

150

Működési célú pénzeszköz átadások

2.860

-

2.860

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.999

-

3.999

Működési célú tartalék

500

-

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

156.161

+ 1.487

157.648

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

1.000

+ 6.000

7.000

Beruházások Áfával

11.277

+ 396

11.673

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

4.158

-1.058

3.100

Felhalmozási céltartalék

13.567

-

13.567

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.002

+ 5.338

35.340

Kiadások összesen

186.163

+ 6.825

192.988


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. ( X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

b.)módosított

977

766

52.233

54.233

66.294

76.027

4.381

3.323

12.853

14.481

2.080

2080

-

-

30.657

15.814

11.830

21.406

181.305

188.130

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

b.)módosított

4.858

4.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.858

4.858

Önkormányzat összesen.

a.)eredeti

b.)módosított

5.835

5.624

52.233

54.233

66.294

76.027

4.381

3.323

12.853

14.481

2.080

2.080

-

-

30.657

15.814

11.830

21.406

186.163

192.988

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. (X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5.sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

Módosított

964

964

313

313

484

484

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.761

1.761

1

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

414

414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414

414

-

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

Módosított

18.948

18.948

5.384

5.384

7.510

7.510

-

-

150

150

2.600

2.600

-

-

500

500

35.092

35.092

6

6

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

Módosított

24

24

10

10

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154

154

-

-

Települési vízellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

66

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

66

-

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

2.100

2.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.100

2.100

-

-

Háziorvosi ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

276

276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

-

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

197

197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197

197

-

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

696

696

225

225

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

928

928

1

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

94

94

-

-

520

520

-

-

-

-

-

-

-

-

614

614

-

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

345

345

-

-

-

-

-

-

-

-

345

345

-

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

994

994

-

-

-

-

-

-

-

-

994

994

-

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

2.140

2.140

-

-

-

-

-

-

-

-

2.140

2.140

-

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

6.677

6.466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.677

6.466

-

-

Települési hull. kezel

Eredeti

Módosított

6.156

6.156

2.136

2.136

305

305

-

-

-

-

260

260

-

-

-

-

8.857

8.857

9

9

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

132

132

-

-

-

-

-

-

-

-

132

132

-

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

Módosított

26.788

26.788

8.162

8.162

18.288

18.077

3.999

3.999

150

150

2.860

2.860

-

-

500

500

60.747

60.536

17

17

5. sz. melléklet 2. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános Iskola

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

39.253

39.253

12.955

12.955

10.888

10.959

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.096

63.166

16

16

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

Módosított

750

750

218

218

737

737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.705

1.705

-

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

Módosított

2.348

2.348

800

800

70

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.218

3.218

1

1

Általános Iskola összesen

Eredeti

Módosított

42.351

42.351

13.973

13.973

11.695

11.765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.019

68.089

17

17

2.2.

Napközi Otthonos Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

859

859

260

260

1.307

1.307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.426

2.426

1

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1.164

1.164

354

354

2.112

2.112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.630

3.630

1

1

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

1.449

1.449

445

445

771

771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.665

2.665

1

1

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

9.218

10.243

2.787

3.130

2.418

2.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.423

15.791

5

8

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

964

964

313

313

1.616

1.616

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.893

2.893

1

1

Óvoda összesen:

Eredeti

Módosított

13.654

14.679

4.159

4.502

8.224

8.224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.037

27.405

9

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelő-dési Intézmény

Közművelődési tevékenység

Eredeti

Módosított

400

400

116

116

274

534

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

790

1.050

-

-

Máshová nem sorolt

kulturális tev.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

568

568

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

568

568

-

-

Közművelő-dési Intézmény összesen:

Eredeti

Módosított

400

400

116

116

842

1.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.358

1.618

-

-

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ

összesen:

Eredeti

Módosított

56.405

57.430

18.248

18.591

20.761

21.091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.414

97.112

26

29

Az önkormányzat 2006. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Műkö-dési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátart. szakfeladatok

Eredeti

Módosított

26.788

26.788

8.162

8.162

18.288

18.077

3.999

3.999

150

150

2.860

2.860

-

-

500

500

60.747

60.536

17

17

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelő-dési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

56.405

57.430

18.248

18.591

20.761

21.091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.414

97.112

26

29

Önkormányzat összesen (5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

Módosított

83.193

84.218

26.410

26.753

39.049

39.168

3.999

3.999

150

150

2.860

2.860

-

-

500

500

156.161

157.648

43

46

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. sz. melléklet

9/2007. (X.11.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

Az önkormányzat (1. cím) felhalmozási feladatainak részletezése ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruházások Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.Közútak üzemeltetése

Eredeti

Módosított

-

687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

687

- útfelújítás

Eredeti

Módosított

-

687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

687

2.Önkorm. igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

772

772

-

-

13.567

13.567

14.339

14.339

- közműfejlesztés

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442

442

-

-

-

-

442

442

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

330

-

-

-

-

330

330

3. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

- informatikai eszközbeszerzés

Eredeti

Módosított

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

4. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

-

-

177

527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177

527

- informatikai eszközbeszerzés

Eredeti

Módosított

-

-

177

527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177

527

5. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

-

-

11.100

11.100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.386

2.328

-

-

-

-

14.486

13.428

-Belvíz elvezetés

VI-VII

Eredeti

Módosított

-

-

11.100

11.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.100

11.100

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.386

2.328

-

-

-

-

3.386

2.328

6. Közművelődési tev.

Eredeti

Módosított

-

5.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

- Kultúrház felújítás

Eredeti

Módosított

-

5.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

7. Sport tevékenység

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

- Sportöltöző felújítás

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

Eredeti

Módosított

1.000

7.000

11.277

11.673

-

-

-

-

-

-

-

-

4.158

3.100

-

-

13.567

13.567

30.002

35.340

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007 (X.11.) rendeletéhez

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

150

150

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

100

100

Fogászati ügyelet

50

50

35.1

Működési célú átadá ÁHT-on kívülre

2.860

2.860

Nonprofit Sz.

támogatás

2.300

2.300

Willi Dent Kft

fogászat

300

300

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

260

260

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszk átad

Összesen:

3.010

3.010

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.

-

-

35.2

Felhalm célú pénzesk átad. ÁHT-on kívül

4.158

3.100

Háztartások

Lakáshoz jut.

330

330

Háztartások

Közmű 15%

442

442

Pannon Víz Rt

Szennyv. Rensz. felúj

3.386

2.328

Felhalm. célú támogatásértékű kiad,pénzeszk. átadás

Összesen:

4.158

3.100

Támogatásértékű kiadások, pénzeszk. átad

Mindösszesen:

7.168

6.110

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007 (X.11.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2005.évre ütemezett kiadás

2006. évre ütemezett kiadás

2007. évre ütemezett kiadás

2008. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

VI. ütem

2.000

500

10.000

-

12.500

Belvíz elvezetés

VII. ütem

-

2.000

1.100

1.800

4.900

Összesen:

2.000

2.500

11.100

1.800

17.400

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007 (X.11.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.13.) rendeletének módosításáról

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2007. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2007. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

15.814

hitel

2007.

15.814

15.814

10. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2007. (X.11.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007.(II.13) rendeletének módosításáról Bevételek ezer Ft

Intéz-ményi

műkö-dési

bevétel

Sajátos

műkö-dési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási értékű működési bevétel

Működési

pénz-

maradvány

Műkö-dési hitel

Műkö-dési bevétel összesen

Sajátos felhalm. bevételek

Felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalmo-zási

Támog.

Értékű felhalm. bevétel

Felhalm pénzeszköz átvétel

Felhal-mozási

pénzma-radvány

Felhal-mozási

bevétel

Bevételek

mind-

összesen

Kiegészítő

mezőgazd.szolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai

int. étkeztetés

1084

-

-

-

-

-

1084

-

-

-

-

-

-

-

1084

Iskolai

int.étkeztetés

1439

-

-

-

-

-

1439

-

-

-

-

-

-

-

1439

Munkahelyi vendéglátás

852

-

-

-

-

-

852

-

-

-

-

-

-

-

852

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati igazga­tási tev.

300

-

-

10798

15576

15814

42488

-

-

-

3600

2080

5830

11510

53998

Város és község-gazd. szolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm.

Elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országgyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm.

feladatra nem terv.elsz.

-

52233

57520

-

-

-

109753

2000

3323

18507

-

-

-

23830

133583

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskolás kor. ált. iskolai oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fogyatékos tanulók ált. iskolai oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyermek és csecsemővéd.

-

-

-

83

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

83

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1483

-

-

-

-

-

1483

-

-

-

-

-

-

-

1483

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szoc. pénzbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

466

-

-

-

-

-

466

-

-

-

-

-