Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2007. (XI.27.) rendelete

a Képviselő-testület és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2003. (IV.30.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.30.) rendeletét a következőkkel egészíti ki:

1. § A képzettségi pótlékra jogosító köztisztviselői munkaköröket e rendelet mellékletében tüntetjük fel.

2. § E rendelet 2007. december 1-jén lép hatályba.

Sokorópátka, 2007. november 21.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdettem:

Sokorópátka, 2007. november 27.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2003. (IV.30.) rendeletét módosító

13/2007. (XI.27.) rendeletéhez

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése alapján a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök, melyek ellátásához a szakképzettség szükséges:

Munkakör

Végzettség

Pótlék mértéke az illetményalap %-ában

gazdálkodási előadó

mérlegképes könyvelő

40 %

adóügyi előadó

mérlegképes könyvelő

40 %