Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2006 13/2006. (XII. 28.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Bekezdések

13/2006. (XII. 28.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

komado.doc — Microsoft Word Document, 33Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2006. (XII. 28.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

Az adókötelezettség

1. § Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke adótárgyanként évi 5000 forint.

Adómentesség

3. § Mentes az adó alól a telek tulajdonos.

Az adóbevétel felhasználása

4. § A befizetett adót Sokorópátka község felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

Záró rendelkezések

5. § Az adóbevallás mintáját a rendelet melléklete tartalmazza.

6. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

7. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Sokorópátka, 2006. december 6.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sokorópátka, 2006. december 28.

                                                                                                  Vehrer Ferencné
                                                                                                          jegyző


Magánszemélyek kommunális adója

BEVALLÁS

adóköteles lakásokról

1.) A lakás címe : 9112 Sokorópátka, ........................................................................................

helyrajziszáma: .............................

2.) a./ Az Adóalany ( a lakás tulajdonosa / vagyoni értékű jog jogosítottja illetve lakásbérleti joggal rendelkező ) családi és utóneve:...............................................................................

b./ nők esetében születési családi és utóneve: ...................................................................….

c./ születési helye és ideje: .................................................................................................…

d./ anyja születési családi és utóneve: ....................................................................................

e./ adóazonosító jele, adószáma: ............................................................................................

f./ lakcíme: ...................................................................................................………………..

g./ levelezési cím: ........................................................................................……………….

h./ telefonszáma: ................................................ …………………………………………...

Az Adóalany tulajdoni hányada: ................ rész

Az Adóalany vagyoni értékű joga: .............. rész

Az Adóalany lakásbérleti joga: ................... rész

Az adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonostársak:

Neve, címe, tulajdoni hányada, adószám /adóazonosító jele:

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

Lakásbérleti jogviszony esetében

a.) A lakás nem magánszemély tulajdonosának neve: .............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..

székhelye:.......................................................................................................…………………..

b.) Bérlőtársak neve, címe, bérleti hányada, adószám /adóazonosító jele:

.......................................................................................................................……………………

.......................................................................................................................……………………

A bevallás benyújtásának oka:

a.) a lakás, vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelephelye

..........év....................hónap............napjától

b.) a bejelentett székhely, telephely, fióktelephely megszűnt.

...........év...................hónap.............napján

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Sokorópátka, 2007. .....................…… hó ....… nap

                                                              .............................................
                                                                                aláírás

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930