Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2008. évi jegyzőkönyvei Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 30-án tartott nyilvános üléséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 30-án tartott nyilvános üléséről

jkv1.doc — Microsoft Word Document, 96Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel: 96/488-046

Fax: 96/549-049

E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu

1-14/2008.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

 • Mecséri Lajos polgármester,

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária,

Mészáros Sándor,

Pécsi István,

Szabó Viktor,

Szakács Sándor és

Tóth István.

 • Tanácskozási joggal meghívottak:

Horváthné Fekete Edit a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Óvodai Intézményi egység vezetője,

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi egység vezetője;

A civil szervezetek képviselői:

Pető Józsefné Nyugdíjas Klub vezetője,

Bonnyai János és

Szájer Ferenc a polgárőrség képviseletében,

Németh Szabolcs a Mustármag Egyesület képviseletében,

Kovács Zoltán a Sportszervezet vezetője,

Szakácsné Szabó Zsuzsanna a Baba-mama klub vezetője,

Mecséri Lajosné és dr. Molnár Helga háziorvos a Vöröskereszt Szervezet képviseletében.

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző.

Igazoltan távol maradt Kissné Sári Katalin képviselő.

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 7 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. Tűzoltószertár átalakítására, felújítására HÖF CÉDE pályázaton elnyert összeg felhasználása, műszaki tartalom csökkentése

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Közművelődési Intézmény és Könyvtár akadály-mentesítése és felújítása 2007. évi HÖF CÉDE támogatás elszámolása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. „Nyári Napközis Fejlesztő Tábor a Sokoró Völgyében” című HEFOP-2.1.9-08/1-2008-06.0002/1.0 jelű pályázat ismertetése, a nyári napközis tábor nyersanyag-normájának megállapítása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Családi napközi telephely létesítésének kérése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Térségi Közösségi Ház, Fő utca 1. átminősítése családi napközivé

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Öreg utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére és kialakítására IKSZT/2008/1 kódszámú pályázat benyújtása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Az augusztus 9-én megrendezésre kerülő falunap előkészítése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

1. Tűzoltószertár átalakítása, felújítása HÖF CÉDE pályázaton elnyert összeg felhasználása, műszaki tartalom csökkentése.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 60/2008.(VII.15.) NYDRFT számú határozatával a 2008. évi Decentralizált Helyi Önkormányzatok Fejlesztési feladatainak támogatása program HÖF CÉDE előirányzatából a tűzoltószertár átalakítására, felújítására 5.745.119 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. Az igényelt támogatásnál alacsonyabb mértékű az elnyert összeg, ezért a műszaki tartalmat csökkenteni kell. Sári Attila építész elkészítette az új költségvetést, mely a következő műszaki tartalom csökkentést foglalja magában: a nedvességtől károsodott vakolat puffer vakolattal történő helyettesítése, az épület körüli járda cseréje helyett annak felújítása, az épülettől a Petőfi utca közötti rész térburkolat készítés elhagyása. A kiviteli munka tervezett összege: 7.003.057 Ft. A műszaki ellenőrzés és bonyolítás tervezett összege 340.000 Ft. A fejlesztés költségigénye összesen 7.343.057 Ft.

A projekt megvalósítása egyszerű közbeszerzési eljárás után történik.

Megvalósításához 1.597.938 Ft saját forrás szükséges.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

49/2008. (VII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, hogy a 2008. évi decentralizált Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása HÖF CÉDE program előirányzatára benyújtott tűzoltószertár átalakítása, felújítása témájú projekthez a 2008. évi keretből 5.745.119 forint vissza nem térítendő tőkejuttatásban részesítette a községet.

Az önkormányzat vállalja a pályázatban megjelölt beruházás végrehajtását, a csökkentett támogatási összeggel, csökkentett beruházási tartalommal.

A műszaki tartalom-csökkentés: a nedvességtől károsodott vakolat puffer vakolattal történő helyettesítése, az épület körüli járda cseréje helyett annak felújítása, az épülettől a Petőfi utca bekötőútig térburkolat készítés elhagyása.

A fejlesztés költségigénye:

forintban

Kivitelezés, építési munka

7.003.057

Műszaki ellenőrzés és bonyolítás

340.000

Összes tervezett bruttó költség

7.343.057

A fejlesztés pénzügyi forrása:

forintban

HÖF CÉDE keret

5.745.119

Saját forrás

1.597.938

Összesen

7.343.057

A képviselő-testület a beruházás műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával és a beszerzési eljárás lebonyolításával a győri HHP Contact Kft-t bízza meg.

A határozatot meg kell küldeni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. augusztus 5.

2. Közművelődési Intézmény és Könyvtár akadály-mentesítése és felújítása, 2007. évi HÖF CÉDE támogatás elszámolása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy befejeződött a Közművelődési Intézmény és Könyvtár akadály-mentesítése és korszerűsítése. Aktiválása 5.328.052 Ft-tal megtörtént. A tervezési költséget 50.000 Ft-ot az önkormányzat saját forrásból biztosította. A fejlesztés összes költsége kevesebb a támogatási szerződésben szereplő összegnél 50.000 Ft-tal, ezért a 2007. évben megítélt 4 millió Ft összegű HÖF CÉDE támogatásból 37.448 Ft lemondását javasolja.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

50/2008. (VII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Intézmény és Könyvtár akadály-mentesítését és korszerűsítését befejezte. A tárgyi eszköz aktiválása a terv szerint megtörtént, értéke 5.328.052 forint. A támogatási szerződésben előirányzott pénzügyi forrás 5.313.052 forint volt. A ténylegesen kifizetett számlák összege 5.263.052 forint, mely az építési költséget és a műszaki ellenőrzést foglalja magába. A tervezési költséget, 50.000 forintot saját forrásból biztosította az Önkormányzat.

A fejlesztés összes költsége kevesebb a támogatási szerződésben szereplőnél, ezért a 2007. évben megítélt 4.000.000 forint összegű HÖF CÉDE támogatásból 37.448 forintról lemond.

A határozatról értesíteni kell a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget és a Magyar Államkincstárt.

Felelős: Vehrer Ferencné jegyző

Határidő: 2008. augusztus 5.

 1. „Nyári Napközis Fejlesztő Tábor a Sokoró Völgyében” című HEFOP-2.1.9-08/1-2008-06.0002/1.0 jelű pályázat ismertetése, a nyári napközis tábor nyersanyag-normájának megállapítása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „ A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő - és szabadidős tevékenységek megvalósításával elnevezésű kiírásra. A nyári napközis fejlesztő tábor a Sokoró Völgyében című pályázatot 3.460.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Gratulál a pályázatot készítő Inotayné Pécsi Mária igazgatónőnek.

A nyári tábor 2008. augusztus 4-től augusztus 16-ig tart. A pályázatban gyermekenként napi 2.000 Ft nyersanyag költség szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tábor idejére a napközi otthonos óvoda mellett működő konyhában a táborozók és a felügyelő tanárok nyersanyag költségét napi 2.000 Ft-ban állapítsa meg.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

51/2008. (VII.30.) számú határozat:

A képviselő-testület a nyári napközis fejlesztő tábor idejére 2008. augusztus 4-től 16-ig a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Intézményegységében a táborozók és a felügyelő tanárok nyersanyag normáját napi 2.000 Ft-ban állapítja meg.

A határozatról értesíteni kell a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatóját.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. augusztus 4.

 1. Családi napközi telephely létesítésének kérése

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a 44/2008.(VI.16.) számú határozat végrehajtása kapcsán felmérték az igényeket a családi napközis ellátás tekintetében.

A felmérőlapokat kiküldtük valamennyi 20 hetes kortól 14 éves korú gyermek szüleinek azzal a tájékoztatással, hogy családi napközi ellátásban részesülhet aki:

  • bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesül,

  • az iskolai oktatásban részesülő, az iskola nyitvatartási idején kívül, továbbá

  • az iskolai napközi, vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek.

A kiküldött felmérő lapok száma: 94, melyből az igénylők száma 14 fő volt.

A napközit a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján látja el. A férőhelyek számát 5 főben javasolja megállapítani. A gondozó egyelőre határozott idejű közalkalmazott lenne, aki felett a munkáltató jogkört a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője gyakorolja.

A képviselő-testületnek abban a kérdésben kell döntenie, hogy szeretné-e indítani és milyen időponttal a családi napközit. A 2009. január 1-i kezdést biztonságosan elő lehet készíteni, az esetleges 2008. szeptember 1-i indítás talán megoldható. Dönteni kell továbbá a telephelyről és a férőhelyek számáról.

Hozzászólások:

Mecséri Lajos polgármester a település lakossági igényeit ismerve, fontos feladatnak látja a 3 éven aluli gyermekek napközis ellátását. Több anyuka szeretne visszaállni a munkahelyére dolgozni, ezért igénylik a családi napközit. A Téti Kistérségben már működik Téten, Rábacsécsényben, Rábaszentmihályon, Soboron, Bodonhelyen. A Közösségi Házban helyiséget lehet biztosítani családi napközi számára. Javasolja a 2008. szeptember 1-i indítást. Tényőn a családoktól gyermekenként havi 15 ezer Ft térítési díj szedését tervezik. Sokorópátkán ez az összeg havi 4.400 Ft lesz. Amennyiben a normatíva és a térítési díj nem elegendő a fenntartásra, ki kell egészítenie az önkormányzatnak. Lényeges tehát, hogy az ott dolgozó közalkalmazott (ak) részére mennyi illetményt kell fizetni.


Inotayné Pécsi Mária képviselő minőségi ellátást javasol. Magasan kvalifikált, kisgyermekeket szerető családgondozó felvételét javasolja.

Szabó Viktor képviselő szintén arra törekszik, hogy jó legyen az ellátás.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalójában arról beszél, hogy javaslatot tesz a munkáltatónak a közalkalmazott személyére vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, készítsen hirdetményt arra vonatkozóan, van-e a faluban olyan személy, aki a gondozói feladatokat ellátná. A telephelyet a jelenlegi Közösségi Házban javasolja, a Fő utca 1. szám alatt.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

52/2008. (VII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzata a Fő u. 1. szám alatti épületben családi napközi indítását tervezi, 5 férőhellyel, 2008. szeptember 1-jei hatállyal .

Felkéri a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását, hogy Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján a feladatot lássa el, a működési engedélyt kérje meg.

A határozatot meg kell küldeni a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjének.

Felelős: Vehrer Ferencné jegyző

Határidő: azonnal

 1. Térségi Közösségi Ház, Fő utca 1. átminősítése családi napközivé

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2003. augusztus 27-én hozott döntése alapján a Fő utca 1. szám alatt Térségi Közösségi Ház építéséhez 15.600 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A 2003. november 27-én kelt támogatási szerződésben vállalnunk kellett, hogy a beruházással létrehozott kapacitást, szolgáltatást az eredeti célnak megfelelően 5 évig folyamatosan fenntartjuk és működtetjük. Tekintettel arra, hogy az 5 év még nem telt el, kérni kell a támogatási szerződés módosítását akként, hogy a Közösségi Házat családi napköziként működtethessük.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

53/2008. (VII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca 1. szám alatti Közösségi Házat a lakossági igényeknek megfelelően családi napköziként kívánja hasznosítani.

Felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot, hogy a 2003. november 27-én megkötött TTFC/NYD/0800002/2003. számú támogatási szerződésben vállalt céltól eltérően családi napköziként működtethesse.

A határozatot meg kell küldeni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. augusztus 25.

 1. Öreg utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

Mecséri Lajos polgármester kihirdeti, a képviselő-testület zárt ülésen hozott 48/2008.(VI.16.) számú határozatát. Eszerint a képviselő-testület szükségesnek tartotta Kovács Csaba és Skerlanitz Róbertné győri lakosok tulajdonát képező Sokorópátka, Öreg utca 6. szám alatt lévő házas ingatlan megvásárlását. Felhatalmazta a tisztségviselőket, vegyék fel a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosokkal és kíséreljék meg a vételt. Az ingatlan vételárát maximum 2 millió Ft-ban határozták meg.

Az említett ingatlan tulajdonosaival sikerült megállapodni 2008. június 25-én az adás-vételi szerződést megkötöttük. A kölcsönösen kialkudott vételár 2 millió Ft volt.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

54/2008. (VII.30.) számú határozat:

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tisztségviselők 2008. június 25-én adás-vételi szerződést kötöttek Skerlanitz Róbertné és Kovács Csaba győri lakosokkal. A megvásárolt ingatlan adatai: 445 helyrajzi számú, 4899 m2 térmértékű, közigazgatásilag Öreg utca 6. szám alatt fekszik. A kölcsönösen kialkudott vételár 2 millió Ft.

Az ingatlant integrált közösségi szolgáltató térként kívánja hasznosítani.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal.

 1. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére és kialakítására IKSZT/2008/1 kódszámú pályázat benyújtása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Az IKSZT/2008/1 kódszámú felhívás lényegét elmondja:

Kötelező szolgáltatások:

 • helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási, valamint ügyfélszolgálati pont működtetéséhez.

 • ifjúsági közösségi programok szervezése

 • a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése

 • közösségi internet hozzáférés biztosítása

 • könyvtári szolgáltatás biztosítása

 • közművelődési programok szervezése.

Az integrált közösségi színteret az előző napirendi pont keretében ismertetett Öreg utca 6. szám alatti épületben lehet kialakítani.

A cím elnyeréséhez előnyt jelent, a környékbeli önkormányzatokkal való együttműködés, továbbá a megyei könyvtárral, művelődési központtal és a környezetvédelmi egyesülettel történő megállapodás.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

55/2008. (VII.30.) számú határozat:

A képviselő-testület pályázatot nyújt be Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére.

Felkéri a tisztségviselőket a szükséges szakértők bevonására és a pályázat elkészítésére.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. augusztus 31.

 1. Az augusztus 9-én megrendezésre kerülő falunap előkészítése

A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a falunapi forgatókönyv tervezetét. Laza programot szeretne, egy helyszínen, ahol a helyi értékek kapnának hangsúlyt. Az előkészület a közmunkások és civilek közreműködésével történne.

A Sokoró Fogadó 50 adagos ételt és lovas fogatot biztosít.

Új elem, hogy a lövészeti díjak kiosztására a falunapon kerül sor.

A Jaffa együttes fellépése és a hangosítás kb. 140-150 ezer Ft-ba kerül.

Ingyenes teve-simogatás lesz. Lehetőség lesz antioxidáns mérésre.

Támogató a Generáli Biztosító Rt, aki 70 ezer Ft készpénzt és tárgyi ajándékokat biztosít.

Kertmozi szórakoztatja a falunap résztvevőit.

Kéri az ÁMK Vezetőit, hogy a gyerekeknek lehetőség szerint játszóházat szervezzenek.

Aktív, támogató részvételre számít a megjelentek részéről.

Hozzászólás:

Szakács Sándor képviselő felajánlja az iskola projektorát, amennyiben a pályázatból megvásárlásra kerülő projektor nem lenne meg.

Több képviselő egyetért a tervezettel és támogatja azt.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

56/2008. (VII. 30.) számú határozat:

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező falunapi programot elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. augusztus 9.

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatóját az alábbiakban terjeszti a képviselő-testület elé:

 • Sokoró Alapítvány kifizette a Fő utca 20. szám alatt lévő ingatlanon lévő terhet, így nem lesz árverés.

 • A Római Katolikus Egyházközség fenntartásában lévő temetőben a fa kivágást közhasznú munkás saját géppel elvégzi.

 • Gic község Önkormányzata a sokorópátkai konyha leállásának idején Csótról biztosította az ebédet. Bejelentették, hogy nem térnek vissza a sokorópátkai konyhához. Indokuk az volt, hogy az óvodából szállított étel minősége rossz, nincs választék. Részt vettünk a képviselő-testületi ülésen, 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal úgy döntöttek, hogy az ételt továbbra is Sokorópátkáról szállítják. Javítani kell a minőségen, az ellenőrzések számát növeljük.

Az ÁMK igazgatója több alkalommal megkérdezte, nem jelezték, hogy elégedetlenek az étellel, így nem volt tudomásunk a minőségi és mennyiségi kifogásaikról.

- Ismerteti az elnyert pályázatokat a következők szerint:

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása: 1.943 ezer Ft,

működésképtelen önkormányzatok támogatása 3.000 ezer Ft,

Orvosi műszer beszerzés (TEKI) 660 ezer Ft,

Tűzoltószertár felújítása (CÉDE) 5.748 ezer Ft,

Parlagfű irtásra benyújtott pályázat(fűkasza vásárlás) 100 ezer Ft,

Biztosítótól a falunapra (pénzben és természetben összesen) 150 ezer Ft,

TIOP pályázat (számítógépek, interaktív táblák)

Nyári tábor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére 3.460 ezer Ft.

Belvízelvezetésre benyújtott pályázat az I. fordulóban továbbjutott.

Sokorópátka-Kajárpéc településközi út környezetvédelmi hatástanulmány folyamatban van.

Egészségterv (kertmozi) a három faluban 783 ezer Ft.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

57/2008. (VII.30.) számú határozat:

A képviselő-testület a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 21 óra 30 perckor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

10

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31