Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. február 15-i közmeghallgatás
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. február 15-i közmeghallgatás

5.2010.02.15. közmeghallgatás.doc — Microsoft Word Document, 83Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-5/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 15-én (hétfőn) 18 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:

 • Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Tanácskozási joggal meghívottak:

Horváthné Fekete Edit a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ óvodai intézmény egység vezetője

A LANG-SZOLG KFT képviseletében: Varga Károly, Varga-Lang Károly, Kovács Tamás

 • a lakosság részéről 65 fő érdeklődő

Mecséri Lajos polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a kimondja, hogy a Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő a közmeghallgatáson megjelent, így a közmeghallgatást határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. Tájékoztató a tárgyévben megvalósuló belvíz-elvezetési munkálatokról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Varga Károly a kivitelező LANG-SZOLG KFT képviselője

 1. Tájékoztató az önkormányzati utak menti fák árverés útján történő értékesítéséről

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről és 2010. évi feladatairól

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Közérdekű bejelentések, javaslatok.

A napirend tárgyalása:

 1. Tájékoztató a tárgyévben megvalósuló belvíz-elvezetési munkálatokról

A LANG-SZOLG KFT írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése építési beruházás NYDOP-4.1.1/B-2f-2009-0008 jelű pályázat keretein belül az egész falu területén kiépül a belvízelvezető rendszer. A munkálatok a község minden utcáját érintik. A beruházással érintett kapubejárókat a jelenlegi állapot szerint köteles visszaállítani a kivitelező. Betonhíd helyett betonhidat kell készíteni, más esetben murvázva lesznek a kapubejárók.

A felszíni vízelvezető rendszer utolsó szakaszában, 8 hónap alatt 3875 fm árok kerül kiépítésre. Az eddig kiépült szakaszok az elmúlt 6 évben valósultak meg. Az Öreg utcában fedett árok épült a helyi sajátosságok miatt. A jelenlegi kivitelezés a Rákóczi, az Öreg, a Kossuth, a Fő, a Széchenyi, az Újtelep Iparsor utcában történik.

A várható befejezés 2010. szeptember hónap közepén lesz. Az átadásra - az időjárás függvényében - előreláthatólag szeptember 23-án kerül sor.

A kivitelező LANG-SZOLG KFT a kitermelt anyagokat, törmelékeket helyben feldolgozza és abból a faluból kivezető külterületi utakat helyreállítja. Ezentúl az elhagyott rekultivációs területeket rendbe teszi, a kitermelt anyagból a sportpályát feltölti.

A projekt teljes költsége 170.730 ezer Ft, melyből 6 % önrész terheli az önkormányzat költségvetését.

Varga Károly a LANG-SZOLG KFT képviselője megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy az ő pályázatukat támogatta. Elmondja, hogy a lakosságot leginkább a kapubejárók helyreállítása érinti. A jelenlegi állapotról - a vitás helyzetek elkerülése érdekében - videofelvételt fognak készíteni és annak megfelelően állítják helyre a hidakat, kapubejárókat. Ha valaki jobb minőségű bejárót szeretne a jelenleginél, szívesen adnak árajánlatot és azt meg is csinálják az ingatlantulajdonos saját költségére. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy műszaki kérdésekben Kovács Tamás művezetőhöz lehet fordulni.

Pályázati előírásként a faluban projekttáblákat helyeznek ki. A táblákon feltüntetik az elérhetőségeiket. Kéri, hogy a felmerülő problémákkal kapcsolatosan forduljanak hozzájuk bizalommal.

Több jelenlévő egyetért a belvíz-elvezetés megvalósításával.

 1. Tájékoztató az önkormányzati utak menti fák árverés útján történő értékesítéséről

Mecséri Lajos polgármester ismerteti az árverés előzményeit. Az önkormányzat bevételi forrásait szerettük volna bővíteni. Az elmúlt években tüzelőanyag vásárlására kértek többen is segélyt. Osztatlan tulajdonban lévő területeken szerettek volna fát vágni önkormányzati hozzájárulással. Nem volt megoldható. Nem figyeltünk eddig a külterületi utak mentére, az utak karbantartására. Forrás hiányában nem tudtuk a feladatot elvégezni. Szakemberrel lett felméretve a terület. A fát árverés útján lehet értékesíteni, de nem hagyjuk figyelmen kívül a szociális helyzetet. Magántulajdont nem sértünk. Ha valakinek mégis sértené a magántulajdonát, a héten jelezze az önkormányzat felé. Vízmosási árok, Bőtoroki út, Juhászházi út menti fákat jelöltük ki vágásra. Kb. 30 szakaszra lett osztva a fenti három terület. nagydémi terület is érintett. Első körben egy szakaszt vehet egy lakóház képviselője. Területek kerülnek árverésre, nem köbméterenkénti fa. Az árverés szombaton 8 órakor kezdődik. Felolvassa a kiírást.

Kupi Ferenc Sokorópátka, Petőfi utca 9. szám alatti lakos kérdezi, hogy a saját telkük fölött földút végén lévő fákat ki lehet-e termelni? Osztatlan terület a Kőhányás. Az ott lévő szántó végében magántulajdoni erdőrészük van. Ott vághatják-e a fát?

Domonkos József Sokorópátka, Fő utca 60. szám alatti lakos elmondja, hogy meliorációt fizetnek a magánszemélyek a Vízitársulatnak a külterületi földek után. Nem látják el a feladatot.

Szalai Sándor Sokorópátka, Petőfi utca 7. szám alatti lakos elmondja, hogy több év alatt együttesen 150 ezer Ft-ot befizetett a Vízitársulat részére és nem kap érte semmit.

Edvi Róbert Sokorópátka, Fő u. 85. szám alatti lakos kérdezi, mi lesz a kivágott fák ágaival?

Mihályfi Roland Sokorópátka, Kossuth utca 45. szám alatti lakos elmondja, hogy a kiserdő alatti területet tisztította éveken keresztül. Sokan járnak arra, az ő területükön jártak mások is.

Az árkok takarításával kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem kell kivágni a bokrokat, aljnövényzetet, szederindát? Ha kivágnák, jobban érné a nap az utat és hamarabb kiszáradna eső után.

Domonkos Lajos Sokorópátka, Fő utca 39. szám alatti lakos kérdezi, hogy a Vaskapu kihez tartozik? A fák behajolnak az útra.

Mecséri Lajos polgármester az elhangzott kérdésekre válaszol:

Kupi Ferencnének mondja, hogy látni kellene a területet. Ha a terület önkormányzati, nem lehet a fát ingyen kivágni.

A vízgazdálkodási társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás nem tartozik a napirendhez. Az önkormányzat is fizeti a hozzájárulást. Az István majori árkot pucolták ki egy kis szakaszon. Terveket is készítettek, ezt nyújtották az érdekeltségi hozzájárulás fejében.

A kivágott fák vékony ágait, gallyakat el kell takarítani, tisztán kell hagyni a területet.

Az aljnövényzet kárt nem okoz és a természethez hozzátartozik. Ha vásárol egy szakaszt, ő kivághatja.

A Vaskapu tulajdonviszonyait nem tudja, utána kell nézni. Feltételezi, hogy az önkormányzat tulajdona, ugyanis valamennyi külterületi út az önkormányzat tulajdonába került. A választ 8 napon belül megadja.

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről és 2010. évi feladatairól

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy

 • Belvízelvezetésre 170 millió forintot nyertünk, 6 % saját forrásra van szükség. A projekt 2010-ben megvalósul.

 • Az Iskola, Óvoda bővítése, felújítása 126 millió forint, 2010-2011-ben valósul meg, maximum 10 % saját forrás szükséges.(Pályázat tartalmát részletezi.) Iskolamegtartás. Az oktatási intézmény már bölcsődeként is működik. 50 férőhely betelt. Tavaly 3 év alattiaknak családi napközi állt rendelkezésükre.

 • Az IKSZT címet elnyertük, az Öreg utca 6. szám alatti épület felújítására benyújtottuk pályázatunkat, mely elbírálás alatt áll. Újabb közösségi tér létesülhet. Oktatási intézmények felújítása után indulhatna a beruházás.

 • A TÁMOP 3.1.4. kiírásra 20 millió forintot nyertünk, a kompetencia alapú oktatásra. Megvalósítása a 2009/2010 tanév során lesz.

 • A TÁMOP 3.3.3. kiírásra pályázatot készítettünk a MEPI-vel és a Nyugat-magyarországi Egyetem közreműködésével. Elbírálása folyamatban van.

 • Falubuszt vásároltunk. Már a tulajdonunkban van. A közösség érdekeit szolgálja.

 • Felújítottuk a tűzoltószertárt. Bejáró félig készült el. A későbbiekben másik pályázat keretében lesz a térkövezés megvalósítva.

 • Orvosi műszert vásároltunk Tényővel közösen.

 • A Honfoglalási Park felújítására és a Születések Parkja kialakítására 2009-ben pályázatot készítettünk, amely nem nyert.

 • Háziorvosi rendelő felújítására 2010. január végén benyújtottuk a pályázatunkat. 10 % önrészt igényel.

 • A Kistérség egy szlovák kistérséggel energiatakarékossági pályázatot nyújtott be, melyben részt veszünk. A terv szerint a napenergia fűtené a hivatalt, nyáron az óvodának melegvizet biztosítana.

 • TIOP pályázat módosult. Helyben lesz az eszközbeszerzés.

 • A Dzsemüzemet visszavásároltuk. Az épület felújítására vannak műszaki dokumentációink. Születések parkja lesz a kertjében kialakítva, ahol az 1990 után született gyerekek nevei táblán meg lesznek örökítve.

Pénzügyileg nehéz időszak következik. Elkerülhetetlen a hitelfelvétel. Az elnyert pályázatokat kell megvalósítani. A hitelt kedvező, 4 %-os kamattal lehet felvenni, a törlesztést később kell megkezdeni. A téli útviszonyokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a gépi hóeltakarítást két vállalkozó végzi. A lehetőségekhez mérten takarítjuk az útjainkat. Az Öreg utcát nehéz megfelelően kezelni. Bevételi forrásainkat bővíteni kell. Három önkormányzati ingatlan (szántó) értékesítését is tervezzük. Meghirdetjük, árverés útján értékesítjük. Közfoglalkoztatás keretében tavaly 10 főt alkalmaztunk, 2010-re 15 fő alkalmazását irányoztuk elő. Szemmel látható nyoma van a munkájuknak. A közcélú munka keretében segélyre jogosultakat foglalkoztatunk.

Az EU-s pályázatok több éven keresztül valósulnak meg.

Nő a lakosságszám. Erősödik a település. A letelepedést támogató juttatásokat nem vontuk el.

Mivel ez az utolsó közmeghallgatás ebben a körben, megköszöni a két évtizednyi együttműködést és támogatást.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 19 óra 30 perckor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

2

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930