Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. december 30-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. december 30-i nyilvános ülés

27.2010.12.30. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 69Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

Iktatószám: 1-27/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 30-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Czibulya Balázs polgármester

  • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Mecséri Lajos

Mészáros Sándor

Szakács Sándor

Vigh Sándor

  • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

  • Papp Gabriella jegyzőkönyvvezető

Jelencsics Éva képviselő igazoltan távol maradt.

Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d:

  1. Rendelet alkotás a szemétszállítási díjakról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

  1. Az ÁMK Pedagógiai Programjának elfogadása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

  1. Egyebek

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

  1. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről rendelet alkotás

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet tervezetet a GYŐRSZOL megküldte az önkormányzatoknak. A kistelepülésen élőket nem érintő dolgokat kiemelték a szövegből. A 2011. évi díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. Márciusban lesz először számlázás, de az új díjak január 1-jétől hatályosak. Közigazgatási Hivatal véleményezte a rendelet tervezetet, az elfogadásra javasolható.

Czibulya Balázs tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amennyiben a Képviselő-testület később hoz határozatot, vagy alacsonyabb díjtételt fogad el, a különbözet az önkormányzatot terheli.

Kérte a GYŐRSZOL-t, hogy küldje meg az önkormányzat részére a társulási közszolgáltatási szerződést és annak mellékleteit, mint például a hitelszerződést. 2008. októberében ebből az önkormányzatok nem kaptak példányt. A mai napig nem érkezett semmi a megkeresésünkre. A januári társulási ülésen tisztázzák a témát.

A rendeletet elfogadásra javasolja.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

7/2010. (XII.31.) rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló rendeletét megalkotja.

A rendeletet meg kell küldeni a Győri Kommunális Szolgáltató Kft- nek.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. december 31.

  1. Az ÁMK Pedagógiai Programjának elfogadása

A pedagógiai és nevelési program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, az ÁMK igazgatója elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt vált szükségessé a pedagógiai program módosítása. Az értékelés tekintetében eddig az volt az előírás, hogy negyedik osztályig csak szövegesen lehetett értékelni a tanulók munkáját. A jogszabályváltozás következtében ismét lehetőség van a második évfolyamtól az érdemjeggyel történő értékelésre, melynek alkalmazását belefoglaltuk a pedagógiai programba.

Korábban a negyedik évfolyamig nem lehetett a tanulókkal évfolyamot ismételtetni a szülő beleegyezése nélkül. Most ismét lehetőséget adott a törvény arra, hogy második évfolyamtól évfolyamismétlésre lehet bocsátani a gyereket szülői beleegyezés nélkül. Első osztályban csak a 250 órát meghaladó mulasztás esetén lehet évfolyamot ismételtetni.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

109/2010. (XII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ Pedagógiai - Nevelési -Művelődési Programját jóváhagyja.

A határozatról értesíteni kell a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatóját.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. december 31.

  1. Egyebek

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a gyógypedagógiai szakellátást jelenleg a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása útján látjuk el. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Jelencsics Éva, az ÁMK közalkalmazottja óvodás kortól hatodik osztályig rendelkezik gyógypedagógusi képesítéssel. Felmerült az a kérdés, amennyiben a normatíva fedezi a feladatellátással kapcsolatos költségeket, lássuk el magunk a feladatot. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a javaslattal, kezdeményezni fogja a Társulásnál a feladat ellátásának átvételét.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

110/2010. (XII.30.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal a javaslattal, hogy a gyógypedagógiai szakellátását saját feladatkörben, saját gyógypedagógia képesítéssel rendelkező alkalmazottal oldja meg az Önkormányzat - óvodás kortól hatodik osztályig -, amennyiben a normatíva fedezi a feladatellátással kapcsolatban felmerülő költségeket.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezze a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásától a feladat átvételét.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2011. január 31.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Koppány Gabriella 2011. január 20-tól tölti be a jegyzői állást, addig hetente egy-két alkalommal fog jönni. Az előző munkahelyén rendeznie kell a folyamatban lévő ügyeit.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.

Czibulya Balázs Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

2

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930