Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. december 15-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. december 15-i nyilvános ülés

26.2010.12.15. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 74Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

Iktatószám: 1-26/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Czibulya Balázs polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Jelencsics Éva

Mecséri Lajos

Mészáros Sándor

Szakács Sándor

Vigh Sándor

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 • Papp Gabriella jegyzőkönyvvezető

Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat:

Napirend:

 1. Döntés a 2011. január 1-jétől ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna használati díjakról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Döntés gázszolgáltató váltásról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Döntés a Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Tájékoztató a polgármester előző testületi ülés óta végzett tevékenységéről

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Egyebek

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

 1. Döntés a 2011. január 1-jétől ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna használati díjakról

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pannon-Víz Zrt. taggyűlése 3-4 %-os mértékű áremelést fogadott el. A környezetterhelési díj mértéke változatlan marad.

Amennyiben a Képviselő-testület a fenti díjnál alacsonyabb összeget állapít meg, az önkormányzatnak kell kiegészítenie, ha magasabbat, a többlet-bevételt az önkormányzat megkapja. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

6/2010. (XII.16.) rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 14/2009. (XII.22.) rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet küldje meg a PANNON-VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt-nek.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. december 31.

 1. Döntés gázszolgáltató váltásról

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az EMFESZ Kft. ajánlata alapján 265 ezer forintos megtakarítást lehetne elérni az önkormányzat összes fogyasztási helyén. Az enesei önkormányzatnál a fenti Kft. szolgáltatja a gázenergiát, ahol korrektnek ítélik meg a szolgáltatót. Az átlépés azonban nem olyan egyszerű, mert a jelenlegi szolgáltató azt akadályozta. Az átlépés egyébként csak papíron történik és nem jár plusz költséggel. Az elszámolás különbözik annyiban, hogy havonta le kell olvasni a fogyasztásmérőt és be kell diktálni az óraállást. Várhatóan 2011. februárjától tudna indulni az új szolgáltatás, mivel két hónap az átfutási idő.

Jelencsics Éva képviselő saját tapasztalatát mondja el, mivel magánszemélyként ő is szolgáltatót váltott. 10 %-kal csökkent a gázenergia számlája.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

106/2010. (XII.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMFESZ Kft. kedvezőbb ajánlata alapján támogatja a gázenergia szolgáltató váltást.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat minden intézménye tekintetében szerződést kössön gázenergia szolgáltatásra az EMFESZ Kft-vel, a hatályban lévő GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződést pedig bontsa fel.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 1. Döntés a Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

107/2010. (XII.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetését, azzal hogy a társulás készpénzvagyonából a korábbi tagdíjbefizetések arányában jutó 19.751 Ft visszautalásra kerül az önkormányzat költségvetési számlájára, valamint fellelhető ingó vagyontárgyai Pannonhalma Város Önkormányzata kimutatásai alapján átadásra kerülnek.

A képviselő-testület a társulás megszüntető okiratát a vagyonnal való rendelkezés fent leírt módjának megfelelő tartalommal elfogadja.

A határozatot meg kell küldeni a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás címére: 9090 Pannonhalma, Dallos S. u. 2.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. december 31.

 1. Tájékoztató a polgármester előző testületi ülés óta végzett tevékenységéről

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy tegnap egyeztetés volt Veszprémvarsányban a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatosan. A tárgyalás után aggályosnak tűnik a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás működése. Jelenleg sem lehet tisztán látni a hitelfelvétel körülményeit. A szolgáltató a mai napig nem tudta bemutatni azokat a dokumentumokat, szerződéseket, amely alapján az önkormányzatok hozzájárultak volna a 1,5 milliárdos hitelfelvételhez. Kérdéses a szerződés érvényessége. Kilátásban van az ügy jogi útra terelése.

A vízügyi hatóságnál a külterületi belvízelvezetéssel kapcsolatban tett bejelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy a fellebbezést követően az ügyet áttették a másodfokon eljáró hatósághoz. Árajánlatot kért az árok helyreállítás tervezésére. A TÉR-HÁLÓ Kft. közel egy millió forintért készítené el a tervet.

Hozzászólások:

Mészáros Sándor képviselő szerint a belvíz országos probléma. 60-70 %-kal több a csapadék. Úgy véli a sokorópátkainál sokkal súlyosabb eseteket kell kezelni országszerte.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

108/2010. (XII.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által a legutóbbi ülés óta végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

 1. Egyebek

Kérdések, észrevételek, interpellációk

Mecséri Lajos képviselő észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy az óvodai fajátékok hóban vannak. Javasolja, hogy fedjék le a közmunkások.

Az iskolánál folyó munkálatokkal kapcsolatban elmondja, hogy szerencsésebb lenne, ha nyárra tolódna a kivitelezés. A festést egybefüggően kellene elvégezni.

Kérdezi, hogy a projekttáblákat mikor kell lecserélni emlékeztető táblára. Az iskolánál a méreténél fogva eltakarja a tábla a Technika terem épületét.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy intézkedni fog az óvodai fajátékok letakarásáról. Az iskolabővítés és felújítás munkálatairól elmondja, hogy az ütemterv szerint 2011. június hónapban befejeződik a kivitelezés. Megoldásként felmerült, hogy meghosszabbítják a tavaszi szünetet, így 9 nap lenne egybefüggően a belső munkálatok elvégzésére. A diákok szombati napokon mennének iskolába a meghosszabbított szünet miatt. A 12 faablak cseréjét a téli szünetben oldják meg.

Az emlékeztető táblát a projektzárást követően lehet kitenni.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 15 perckor bezárta.

Czibulya Balázs Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

3

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930