Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. augusztus 2-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. augusztus 2-i nyilvános ülés

16.2010.08.02. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 135Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-16/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án (hétfőn) 18 óra 15 perces kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

tanácskozási joggal meghívottak:

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Kovács Ibolya, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője

 • Szalainé Pécsi Rita a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Intézményegységének vezetője

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Alapító okiratának kiegészítése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Falunap

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A közoktatási infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósításához önerő biztosítása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A közoktatási infrastruktúra fejlesztés kivitelezése közbeszerzési eljárás eredményének ismertetése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Folyószámla-hitel szerződés módosítása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Interpellációk, kérdések.

A napirend tárgyalása:

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Alapító okiratának kiegészítése

Az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ referencia intézmény lett, emiatt van szükség az intézmény alapító okiratának módosítására. Felkéri Inotayné Pécsi Máriát, az intézmény igazgatóját, hogy ismertesse a tárggyal kapcsolatos információkat, valamint az intézményt érintő változásokat.

Inotayné Pécsi Mária a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatója először a személyi változásokat szeretné ismertetni. Elmondja, hogy Horváthné Fekete Edit, a napköziotthonos óvodai intézményegység vezetője várhatóan a következő két évben nem tudja ellátni a vezetői feladatokat, mivel szülni fog. Az intézményegység vezetését az egyik jelenlegi óvónő, Szalainé Pécsi Rita látja el. A konyhai dolgozók közül Horváth Károlyné, konyhalány nyugdíjba vonult. Az ő helyére házon belülről választottak alkalmazottat. Augusztus 16-tól a konyhában a szakácsnő mellett Pelikán Istvánné fogja ellátni a konyhalányi teendőket, aki addig az iskolában takarít. Az iskolai takarítást Inotai Istvánné fogja napi 8 órában ellátni a 6 órás adminisztrációs feladatok helyett. Az élelmezésvezető, Pintérné Szépvölgyi Bernadett 8 órában a két intézményben az adminisztrációs feladatokat fogja ellátni. Reggel az óvodában kezd, mivel a konyhában ekkor van feladat.

Az angol és magyar tanítás is gond volt. Meg lett hirdetve az állás magyar-angol szakos tanári állásra. A jelentkezők közül egy 18 éves gyakorlattal rendelkező tanárt vesznek fel teljes munkaidőben, aki augusztus 23-án áll munkába.

Az óvodában is meghirdették az óvónői állást. Az álláshelyre egy helybeli lakosú pályázót, Jelencsics Évát veszi fel, aki tanítói képesítése mellett gyógytestnevelési végzettséggel is rendelkezik. Az óvónői feladatokon túl az intézmény egészében ellátja a gyógytestnevelést. A sportkör tekintetében a lányoknak nem volt lehetősége külön foglalkozásra járniuk. Jelencsics Éva ezt a feladatot is ellátja majd.

A német nyelv tanításban is változás lesz. Vehrerné Sárfi Juliannát beiskolázzák, ő fogja tanítani az 5. és 6. osztályt, a 7. és 8. osztályban Balogh Dezsőné óraadóként fog tanítani.

Hangsúlyozza, hogy a költségvetési kiadásokat figyelembe vették a döntés során.

A referencia intézménnyel kapcsolatosan a következőket mondja el: a nyár folyamán lehetőség nyílt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságon keresztül erre a címre pályázni. Egyelőre csak regisztrálni lehetett. Nem szerette volna ezt a lehetőséget kihagyni, mivel egyfajta presztízst jelent az intézménynek. A sokorópátkai iskolai és óvodai intézményegységet regisztrálták. A gici óvodai intézményegységet nem lehetett, mivel ott a személyi és tárgyi feltételek nem adottak.

Három lépcsős az eljárás. Az első a regisztráció, melynek során a szükséges dokumentumokat elektronikus úton fel kellett tölteni. Túl vannak a dokumentum-elemzésen. Következő lépcső a helyszíni szemle. A szemle során azt ellenőrzik, hogy az adott információk megfelelnek-e a valóságnak. Ezt követi az együttműködési megállapodás megkötése.

Az alapító okiratot azért kell kiegészíteni, mert referencia intézményként szolgáltatást is nyújthatnak. Mind a két területen - óvodai nevelés és iskolai oktatás - szeretnének felsőoktatási gyakorlati hely lenni. Ennek a kritériumnak szerepelnie kell az okiratban. A program része, hogy továbbképzéseken is részt kell venni. Élni kell a lehetőséggel.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

45/2010. (VIII.02.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. augusztus 10.

 1. Falunap

A falunapi meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester átadja a meghívót a megjelenteknek. Elmondja, hogyan lesz a Futballpálya környéke berendezve. Az este 8-kor kezdődő zenés műsor miatt rendezvény sátort kell felállítani. Ezen a műsorszámon kívül a többi program helybeliek műsora lesz. Új elemként szerepel a karatés bemutató. A főzés az idén nem a pályán lesz és nem a civil szervezetek közreműködésével. Az óvoda konyhájában készítik a továbbra is ingyenesen kiosztandó ételt. Idén ismét megrendezésre kerül a Pedró Pékség futóverseny. A szervezőknek szándékukban állt a futóknak ebédet adni, azonban megállapodtak az önkormányzattal, hogy megveszik az alapanyagot és adják a kenyeret, az ételt pedig az óvodai alkalmazottak készítsék el. Kétféle étel lesz: gulyás és pörkölt.

A téti fúvós együttes ajánlkozott, hogy szeretne fellépni, nem kérnek semmit. Foci azért nem szerepel a programban, mert a női focisták futnak, a férfi felnőtt csapat kupameccset játszik másnap, az öregfiúknak pedig nem lett ellenfél.

A főműsort két részben adja elő a Maya-trió. Az első 50 percben operett részletek lesznek. A második 50 percben - a tűzijáték után - nosztalgia számokat adnak elő.

Öltözési lehetőséget a bírói öltözőben biztosítunk. Hangosítást hoznak, ami 35 ezer Ft-ba kerül. A falunapot záró bál a ZSÉ-FA Betérőben lesz.

A napközbeni vendéglátásról a ZSÉ-FA és a Pedró Pékség gondoskodik. A légvárat a gyerekek az idén is ingyenesen vehetik igénybe. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ szervezésében játszóház is lesz.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

46/2010. (VIII.02.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által ismertetett falunapi programot elfogadja.

 1. A közoktatási infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósításához önerő biztosítása

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közoktatási infrastruktúra pályázathoz 10 % saját forrást kell biztosítania az önkormányzatnak. Az intézmény megtartása miatt a beruházást meg kell valósítani és ehhez a 2010. évi és 2011. évi költségvetésében az önrészt biztosítani kell.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

47/2010. (VIII.02.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ intézményegységeiben, Sokorópátka” című NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0001 számú projekt megvalósításához szükséges 14.366.261 Ft önrészt a 2010-2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. augusztus 31.

 1. A közoktatási infrastruktúra fejlesztés kivitelezése közbeszerzési eljárás eredményének ismertetése

A bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskola és óvoda bővítését érintő közoktatási infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett. A kedvezőbb ajánlatot adó cég 16 millió forinttal magasabb áron vállalná a kivitelezést, mint amennyi pénzünk van rá. Az Önerő Alapból a saját forrás 50 %-át lehet különböző feltételekkel megpályázni. Ha nem nyerünk, több mint 30 millió forintot kell biztosítanunk. Sikeres pályázat esetén ez az összeg 23 millió Ft. Ez is sok, ezért javasolja, hogy új eljárást indítsunk tárgyalásos közbeszerzés formájában az előző eljárással azonos tartalommal és azonos feltételekkel.

A két pályázó módosítást adhat be az új kiírásra. Reményei szerint lejjebb viszik az árat.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

48/2010. (VIII.02.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „XXI. századi oktatási-nevelési feltételek megteremtése Sokorópátkán” NYDOP-5.3.1/2F-2010-0001 jelű pályázat közbeszerzési eljárásában megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

- Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. Győr, Új u. 51.

ajánlati ára: 117.926.620 Ft + Áfa

- Euro Generál Építő és Szolgáltató Kft. Győr, Vízmű u. 2.

ajánlati ára: 111.835.304 Ft + Áfa

A Képviselő-testület az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet.

Új közbeszerzési eljárást indít, mely hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lesz.

Ez az eljárás az előzővel azonos tartalmú, azonos feltételekkel indul.

A határozatról értesíteni kell a HHP Contact Kft. Győr, Gesztenyefa u. 4. szám alatti közbeszerzési tanácsadót.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. augusztus 6.

 1. Folyószámla-hitel szerződés módosítása

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok finanszírozása nem megfelelő. A folyamatban lévő projekteket hitelből vagyunk kénytelenek fedezni. Az áfát meg kell előlegezni. Nincs annyi szabad pénzeszközünk, hogy a fejlesztéseket finanszírozzuk. Igaz, hogy a hitelnek van kamata, de ezt most figyelmen kívül kell hagyni a végeredmény miatt.

Hitelkeretünket 6 millió forinttal meg kell emelni, amihez a Képviselő-testület döntése szükséges. A központi kifizetések talán fel fognak gyorsulni és év végére már nem lesz túl nagy a fennálló működési hitelünk. A fejlesztési hitelfelvétel 20 évre történt, három év múlva kell törleszteni. Évi 600 ezer Ft lesz a törlesztés, ami akkor már várhatóan nem lesz megterhelő.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

49/2010. (VIII.02.) számú határozat:

1./ Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el.

A hitel célja: Működési bevétel - kiadás ütem eltolódás áthidalása

A hitel összege: 31.000.000 forint.

A hitel futamideje: 1 év

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

 • a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy

 • a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank NYRT-re történő engedményezését.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. augusztus 11.

 1. Egyéb ügyek

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a görgényüvegcsűri csereüdültetés keretében hozzánk látogató gyerekek a falunap hetében érkeznek. A Magyarországra utazásukkal kapcsolatban problémák adódtak, ezért a saját buszuk csak az ártándi határig hozza őket, onnan az önkormányzat oldja meg - bérelt járművekkel - a Sokorópátkára utaztatást.

A Gic felől lévő újtelepi mellékutcában a lakók kezdeményezésére, önkormányzati területen játszótér lett kialakítva. A tereprendezést az ároképítők csinálták. A munkálatokban 6-8 család vett részt. Az Önkormányzat megállapodást kötött a lakóközösséggel, hogy az önkormányzati területen kialakított játszóteret bárki igénybe veheti.

A február végi falopási üggyel kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy őt már több ízben kihallgatta a rendőrség. Két alkalommal is jelezték, hogy kijönnek a helyszínre, de az mindegyik esetben meghiúsult. Előrelépés nem történt.

Az Önhiki-s pályázatot illetően döntés született. A bölcsödével kapcsolatos költségeket nem lehetett figyelembe venni, ezért a megítélt támogatás alacsonyabb lett az igényeltnél. A működésképtelen pályázatunkat egyelőre nem támogatták. Szeptemberben azonban nem kell újra beadnunk. Remélhetőleg több támogatást fogunk kapni, mint amennyit most kaptunk volna.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy készülőben van egy könyv, mely az önkormányzat elmúlt 20 évének történetét tekinti át. A kiadvány közel 100 oldalnyi szöveggel, 150-160 fényképpel jelenik meg. Vehrer Ferencné és lánya 8-10 szerzőtárssal hetek óta ezen dolgoznak. Két hét múlva készen kell lennie az anyagnak. Az ezer példányban készülő kiadványból a ciklus végén minden háztartás kapni fog. A többi példányt ajándékozásra szánják.

Napirend után:

Közérdekű bejelentés, interpelláció, panasz

Tóth István képviselő kérdezi, hogy falunapra a kontrán a víz által kimosott hézagot megcsinálják-e.

Mecséri Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy holnap jönnek és folytatják a munkát. Dilemma a témával kapcsolatban, hogy a kivitelezés során a legveszélyeztetettebb részeken stabil padkát szeretnének, ahhoz azonban vissza kell szedni az ottani részeket. A legmeredekebb szakaszokat aszfalttal szeretnék készíteni. Ez más szakmai követelményeket támaszt. Más technológiával készülne, amire forrás nincs. Másik probléma, hogy a kapubejáróknál letörik a fedlapnak az éle. Betonban van a lap. A lapot vágni kell, és ha nem illeszkedik pontosan, akkor ott letörik. Aszfalttal megoldani 31 millióFt lenne, amire nincs lehetőség. Szélesítési funkciónak és kapubejárónak is meg kell felelnie a kivitelezésnek. A célszerű megoldások sok pénzbe kerülnek. Múlt héten gyalogosan végigjárták a falut, ismerik a helyzetet. 3 év múlva újabb bejárás lesz.

Inotayné Pécsi Mária képviselő kérdezi, hogy a temetőnél mikor és hogyan fejezik be a munkálatokat?

Mecséri Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a temetőnél a tervezés nem megfelelően készült el. A tanulmányban szereplő hosszt kellett terveztetni, ami nem felel meg a valóságnak. A tervező nem kérdezte meg honnan maradjon el. A terv módosítása jelenleg még folyamatban van. Mindent hivatalosan végig kell járni. Felmérték, hol van rá legkevésbé szükség, hova kell áthelyezni a szakaszokat. A módosítás a vízjogi létesítési engedélyt nem érinti. Közbeszerzési Tanács megjelentette. Nyilatkozni kellett a kivitelezőnek, hogy a munkát a módosítások ellenére az eredeti áron végzi el. A szerződést mind emellett módosítani kellett.

Pécsi István képviselő elmondja, hogy a Búzavölgynél már kétszer ő húzta vissza a rácsot a fedett árokra. Kérdezi, hogy fogják-e rögzíteni.

Mecséri Lajos polgármester köszöni az észrevételt, rögzíteni fogják.

Szakács Sándor képviselő érdeklődik, hogy a betonzuzalékot melyik utakra viszik.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy a beton elsősorban a faluba vezető földes utakra kell. A betont azonban először tisztítani kell, utána történik csak a kiszállítás többek között az Iparsorra, a Gic felőli Újtelepi mellékutcába, a Németek útjára, a Kőhányásnál a lőtérhez, a főszeri erdőből kijövő útra, a pékségnél lévő dűlőútra, a majori útra érkező dűlő utakra. Minimum 25 méter hosszú utat kell pormentesíteni. A beton a tó felé vezető út mellett van. Azokat a területeket rendbe kell tennie a kivitelezőnek, ahol a betont tárolták.

Szabó Viktor képviselő kérdezi, hogy a tűzoltószertáron kijavítják-e a fal hibáját.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy volt már itt a kivitelező és megnézte a hibát.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

50/2010. (VIII.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feltett kérdésekre a polgármester által adott válaszokat elfogadja.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 20 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

7

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930