Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. április 21-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. április 21-i nyilvános ülés

10.2010.04.21. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 98Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-10/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 21-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. NYDOP-5.3.1/2F-2008-0010. azonosító számú, „Korszerű nevelési-oktatási feltételek megteremtése a Sokorópátkai Közoktatási és Közművelődési Központ Intézményegységeiben” című projektjavaslat második fordulós pályázat benyújtása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Az „önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok” támogatásra vonatkozó igény benyújtása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

 1. NYDOP-5.3.1/2F-2008-0010. azonosító számú, „Korszerű nevelési-oktatási feltételek megteremtése a Sokorópátkai Közoktatási és Közművelődési Központ Intézményegységeiben” című pályázat benyújtása

Mecséri Lajos polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a közoktatási infrastruktúra pályázatunk második fordulós benyújtásra elkészült. A projekt teljes költségvetése 140.658 ezer Ft. A támogatási konstrukció keretében igényelhető támogatás 90 %, vagyis 126.592 ezer Ft. A beruházás megvalósításához 14.066 ezer Ft saját forrás szükséges. A támogatási szerződés megkötését követően az EU Önerő Alapra is benyújtjuk pályázatunkat.

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

30/2010. (IV.21.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-5.3.1/2F-2008-0010. azonosító számú, „Korszerű nevelési-oktatási feltételek megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Intézményegységeiben” című pályázatát a második fordulóra benyújtja. A közoktatási infrastruktúra-fejlesztéshez 140.658.000 Ft szükséges.

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit KFT Nyugat-dunántúli Területi Irodájához (9400 Sopron, Verő József u. 1.) támogatás elnyerésére.

A pályázat célja korszerű nevelési-oktatási feltételek megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Intézmény-egységeiben.

A fejlesztés megvalósulási helye: Általános Iskola Intézményegység Sokorópátka, Öreg utca 63. (748. hrsz.) és Óvodai Intézményegység Sokorópátka, Öreg utca 1. (711. hrsz.)

A fejlesztés forrásösszetétele:

Saját forrás: 14.065.800 Ft

Támogatásból igényelt összeg: 126.592.200 Ft

Összesen: 140.658.000 Ft

A Képviselő-testület a projektet két éves ütemezésben valósítja meg. A 2010. és 2011. évben szükséges saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.16.) önkormányzati rendeletében és a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit KFT Nyugat-dunántúli Területi Irodájához (9400 Sopron, Verő József u. 1.) a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 28.

 1. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásra vonatkozó igény benyújtása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

31/2010. (IV.21.) számú határozat:

 1. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

 1. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő feletti, 1116 fő.

II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn.

III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő alatti és

2.1. 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (intézményi társulás keretében) látja el.

2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (többcélú kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után:

    • szociális alapszolgáltatási feladat:

 • családsegítés;

 • házi segítségnyújtás;

 • nappali ellátás;

 • támogató szolgáltatás;

 • közösségi ellátások;

 • foglalkoztatás

    • gyermekjóléti alapellátási feladat:

 • gyermekjóléti szolgáltatás;

 • gyermekek napközbeni ellátása

    • belső ellenőrzési feladat

2.4 a 2.3 pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a

 • A szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést 2009. január 1. után önállóan látja el, önállóan tartja fenn.

 1. Az önkormányzat

1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben

1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt - 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. - 2.3. pontjában meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

a) megfelel

2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben

2.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt - 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1. - 2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

 1. megfelel

 1. Az önkormányzat iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

 1. b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Utasítja a tisztségviselőket az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települési önkormányzatok számára kiírt pályázat benyújtására.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Vehrer Ferencné jegyző

Határidő: 2010. április 23.

 1. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására pályázat benyújtása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

32/2010. (IV.21.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzata megállapítja, hogy működőképessége az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása mellett sem biztosítható. Az önkormányzat kötelező feladataival összefüggő működési kiadások fedezéséhez az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez vissza nem térítendő támogatásra nyújt be igényt 12.922.855 Ft összegben.

Utasítja a tisztségviselőket a pályázat elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester és

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. május 10.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

2

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930