Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 4/2009. (III.26.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

4/2009. (III.26.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról

2008. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítása.doc — Microsoft Word Document, 902Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetését szabályozó 2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését

196.699 ezer Ft költségvetési bevétellel

196.699 ezer Ft költségvetési kiadással,

A Képviselő-testület finanszírozási bevételt és finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 196.699 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 26.182 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 26.182 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 7.947 ezer forintban

beruházás összege: 7.571 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 7.929 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.735 ezer forintban

- a működési célú bevételt 170.517 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 170.517 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 98.043 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 28.728 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 37.709 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 2.843 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 2.783 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 411 ezer forintban

állapítja meg e rendelet 1-11. számú melléklete szerint.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet 3-8 §-át, a 12. § (1) bekezdését, valamint a 8/2008. (VIII.30.) rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2009. március 25.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2009. március 26.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

50.801

4.672

55.473

1.

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

-

25

25

2.

Intézményi működési bevételek

5.701

2.239

7.940

2.1

Alaptevékenység bevételei

4.631

1.638

6.269

2.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

-

-

2.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

-

-

2.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

690

601

1.291

2.5.

Kamatbevételek

380

-

380

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

45.100

1.231

46.331

3.2

Helyi adók

2.200

1.531

3.731

3.2.1

Építményadó

-

-

-

3.2.2

Telekadó

-

-

-

3.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

-

-

3.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

-

-

-

3.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

-

-

3.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

-

3.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

2.200

1.531

3.731

3.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

-

-

3.3.

Átengedett központi adók

-

-

3.3.1

Szja helyben maradó része

8.117

- 1

8.116

3.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

30.483

- 508

29.975

3.3.3

Gépjárműadó

3.900

197

4.097

3.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

-

-

3.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

-

-

3.4.

Talajterhelési díj

250

-

250

3.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

150

12

162

4.

Költségvetési kiegészítések, visszatérítések

-

1.177

1.177


1. sz. melléklet/2 oldal ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

92.756

18.706

111.462

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

69.134

18.965

88.099

1.1

Normatív hozzájárulások

64.673

- 569

64.104

1.2

Központosított előirányzatok

65

7.085

7.150

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

2.596

- 843

1.753

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

187

-

187

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

2.409

- 843

1.566

1.4

Fejlesztési célú támogatások

1.800

3.963

5.763

1.4.1

Címzett támogatás

-

-

-

1.4.2

Céltámogatás

-

-

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

1.800

-

1.800

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

3.963

3.963

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

-

-

1.5

ÖNHIKI

-

1.925

1.925

1.6

Működésképtelen önkorm.tám.

-

3.000

3.000

1.5

Egyéb központi támogatás

-

4.404

4.404

2.

Támogatásértékű bevételek

23.622

- 259

23.363

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

8.340

20.605

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

3.516

658

4.174

2.1.2

- fejezetkez. előirányzattól

-

2.235

2.235

2.1.3

-társadalombizt. alapból

92

-

92

2.1.4

- helyi önkormányzattól

-

948

948

2.1.5

-többcélú kistérségi társulástól

8.657

4.499

13.156

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11.357

- 8.599

2.758

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

4.000

- 4.000

-

2.1.2

- helyi önkormányzattól

-

414

414

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

7.357

- 5.013

2.344

III.

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről

-

1.618

1.618

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

730

652

1.382

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

730

652

1.382

V.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.149

- 895

5.254

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.700

- 490

2.210

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

-

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

-

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

-

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.474

- 405

1.069

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

-

1.975

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

-

-

VII.

Hitelek

38.097

- 38.097

-

1.

Működési célú hitel felvétele

38.097

- 38.097

-

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

15.278

6.232

21.510

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15.278

6.232

21.510

Bevételek főösszege

203.811

- 7.112

196.699


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

95.235

2.808

98.043

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.562

166

28.728

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások, előző évi visszafiz., kamat kiadás

41.134

- 3.425

37.709

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

- 1.544

2.843

34.

Támogatásértékű kiadások

352

59

411

34.1

-működési célra

352

59

411

34.2

-felhalmozási célra

-

-

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.632

- 114

5.518

35.1.

 • Működési célra

3.262

- 479

2.783

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.370

365

2.735

36.

Felhalmozási kiadások

9.113

6.405

15.518

36.1.

 • Felújítások áfával

7.313

634

7.947

36.2.

 • Beruházások áfával

1.800

5.771

7.571

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

-

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

39

Hitelek törlesztése

-

-

-

39.1

 • Működési célú

-

-

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

-

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

-

-

41.

Céltartalék

19.396

- 11.467

7.929

41.1

 • Működésre

500

- 500

-

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

-

- 500

-

-

41.2

 • Fejlesztésre

18.896

- 10.967

7.929

Kiadások összesen

203.811

- 7.112

196.699

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3. számú melléklet

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

-

25

25

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.701

2.239

7.940

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

1.177

1.177

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

8.340

20.605

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

-

1.618

1.618

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

45.100

1.231

46.331

Normatív hozzájárulások

64.673

-569

64.104

Központosított előirányzatok

-

6.968

6.968

Kötött normatív hozzájárulás

2.596

- 843

1.753

ÖNHIKI

-

1.925

1.925

Működésképtelen önk. támogatása

-

3.000

3.000

E Egyéb központi támogatás

-

4.404

4.404

Működési célú hitelbevétel

38.097

- 38.097

-

Előző évi pénzmaradvány műk. része

5.000

5.667

10.667

Működési célú bevételek összesen

173.432

- 2.915

170.517

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

-

-

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI, CÉDE

1.800

3.963

5.763

Központosított el.

65

117

182

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.357

- 8.599

2.758

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

730

652

1.382

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

-

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.700

- 490

2.210

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

- 405

3.044

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.278

565

10.843

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.379

- 4.197

26.182

Bevételek összesen

203.811

- 7.112

196.699

Működési célú kiadások megnevezése

-

-

Személyi juttatások

95.235

2.808

98.043

Munkaadókat terhelő járulékok

28.562

166

28.728

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

41.134

- 3.425

37.709

Támogatásértékű működési kiadás

352

59

411

Működési célú pénzeszköz átadások

3.262

- 479

2.783

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

- 1.544

2.843

Működési célú tartalék

500

- 500

-

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.432

- 2.915

170.517

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

-

-

Felújítások Áfával

7.313

634

7.947

Beruházások Áfával

1.800

5.771

7.571

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.370

365

2.735

Felhalmozási céltartalék

18.896

- 10.967

7.929

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.379

- 4.197

26.182

Kiadások összesen

203.811

- 7.112

196.699


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirány-zat fajtája

Hatósági jogkör-höz köthető bevétel

Intéz-ményi műkö-dési bevéte-lek

Előző évi költségv.

vissza-térítések

Önkor-mányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támoga-tásértékű

bevételek

Véglegesen átvett pénzeszkö-zök

felhalmozási

Véglegesen átvett pénzeszkö-zök

működési

Hite-lek

Pénz-ma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

b)módo-sított

-

25

1.070

1.671

-

1.177

45.100

46.331

69.134

88.099

6.149

5.254

23.622

23.363

730

1.382

-

1.618

38.097

-

15.278

21.510

199.180

190.430

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.)eredeti

b)módo-sított

4.631

6.269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.631

6.269

Önkormányzat összesen

a.)eredeti

b)módo-sított

-

25

5.701

7.940

-

1.177

45.100

46.331

69.134

88.099

6.149

5.254

23.622

23.363

730

1.382

-

1.618

38.097

-

15.278

21.510

203.811

196.699

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

Módosított

1.059

-

321

-

510

510

-

-

-

-

-

1.890

510

1

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

Módosított

-

-

1.812

3.514

-

-

-

-

-

1.812

3.514

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

Módosított

22.806

24.408

6.348

6.862

9.051

7.588

-

352

411

3.002

2.523

-

500

-

42.059

41.792

6

6

Országgyűlési képviselő

választás

Eredeti

Módosított

-

188

-

51

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269

-

-

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

Módosított

24

24

10

10

126

126

-

-

-

-

-

160

160

-

Települési vízellátás

Eredeti

Módosított

-

-

72

72

-

-

-

-

-

72

72

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

Módosított

-

-

2.220

2.220

-

-

-

-

-

2.220

2.220

-

Háziorvosi szolg.

Eredeti

Módosított

-

-

282

282

-

-

-

-

-

282

282

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

Módosított

-

-

280

280

-

-

-

-

-

280

280

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

763

763

233

233

-

-

-

-

-

-

996

996

1

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

-

148

148

-

615

615

-

-

-

-

763

763

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

341

275

-

-

-

-

341

275

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

Módosított

-

-

-

1.091

496

-

-

-

-

1.091

496

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

Módosított

-

-

-

2.340

1.457

-

-

-

-

2.340

1.457

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosított

-

-

1.847

395

-

-

-

-

-

1.847

395

-

Települési hulladék kezelés

Eredeti

Módosított

6.633

5.888

2.237

2.044

300

50

-

-

260

260

-

-

9.430

8.242

9

8

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

Módosított

-

-

264

264

-

-

-

-

-

264

264

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

Módosított

31.285

31.271

9.297

9.348

16.764

15.331

4.387

2.843

352

411

3.262

2.783

-

500

-

65.847

61.987

17

16

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5.sz. melléklet 2. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Működési kiadások össz.

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

38.918

41.602

11.940

11.995

10.482

10.182

-

-

-

-

-

61.340

63.779

16

17

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

Módosított

1.503

1.503

436

436

1.382

1.382

-

-

-

-

-

3.321

3.321

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

Módosított

2.191

2.191

675

675

72

72

-

-

-

-

-

2.938

2.938

1

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

Módosított

42.612

45.296

13.051

13.106

11.936

11.636

-

-

-

-

-

67.599

70.038

17

18

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1.294

1.294

374

374

2.522

2.030

-

-

-

-

-

4.190

3.698

1

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1.304

1.304

373

373

2.242

2.242

-

-

-

-

-

3.919

3.919

1

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

Módosított

1.576

1.576

460

460

727

727

-

-

-

-

-

2.763

2.763

1

1

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

10.328

10.328

2.977

2.977

2.515

2.215

-

-

-

-

-

15.820

15.520

5

5

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

1.131

1.131

321

321

1.847

1.847

-

-

-

-

-

3.299

3.299

1

1

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

Módosított

15.633

15.633

4.505

4.505

9.853

9.061

-

-

-

-

-

29.991

29.199

9

9

2.3

Gici Tagóvoda

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

Módosított

-

-

264

264

-

-

-

-

-

264

264

-

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

5.305

5.543

1.593

1.653

59

59

-

-

-

-

-

6.957

7.255

3

3

Gici Tagóvoda összesen

Eredeti

Módosított

5.305

5.543

1.593

1.653

323

323

-

-

-

-

-

7.221

7.519

3

3

Óvodai int.egység összesen:

Eredeti

Módosított

20.938

21.176

6.098

6.158

10.176

9.384

-

-

-

-

-

37.212

36.718

12

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

400

300

116

116

1.795

895

-

-

-

-

-

2.311

1.311

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

463

463

-

-

-

-

-

463

463

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

Módosított

400

300

116

116

2.258

1.358

-

-

-

-

-

2.774

1.774

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

Eredeti

Módosított

63.950

66.772

19.265

19.380

24.370

22.378

-

-

-

-

-

107.585

108.530

29

30

Az önkormányzat 2008. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

Módosított

31.285

31.271

9.297

9.348

16.764

15.331

4.387

2.843

352

411

3.262

2.783

-

500

-

65.847

61.987

17

16

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

63.950

66.772

19.265

19.380

24.370

22.378

-

-

-

-

-

107.585

108.530

29

30

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

Módosított

95.235

98.043

28.562

28.728

41.134

37.709

4.387

2.843

352

411

3.262

2.783

-

500

-

173.432

170.517

46

46

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

6. számú melléklet (ezer Ft)

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Kisegítő mezőgazd.

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

-

-

-

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

- fűkasza

Eredeti

Módosított

-

-

-

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

2. Óvodai étkeztetés

Eredeti

Módosított

-

-

-

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

- élelmezési program

Eredeti

Módosított

-

-

-

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

3. Saját v. bérelt ingatlan haszn.

Eredeti

Módosított

-

432

-

1.115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.547

- Dzsem üzem vásárlás

Eredeti

Módosított

-

-

-

1.115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.115

- Dzsem üzem felújítás

Eredeti

Módosított

-

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432

4. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

395

266

-

18.896

7.929

19.291

8.195

- közmű fejlesztés

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

65

21

-

-

65

21

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

330

245

-

-

330

245

5. Város és községgazd.

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

-

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

- Tűzoltószertár felújítás

Eredeti

Módosított

-

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

6. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

1.000

414

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

- óvoda felújítás

Eredeti

Módosított

1.000

414

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

7. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

1.000

414

-

462

-

-

-

-

-

-

-

1.000

876

- iskola felújítás

Eredeti

Módosított

1.000

414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

- taninform

Eredeti

Módosított

-

-

-

162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

162

- projektor

Eredeti

Módosított

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

8. Sajátos nevelésű igényű tan. oktatása

Eredeti

Módosított

-

-

-

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

- interaktív tábla

Eredeti Módosított

-

-

-

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

9. Háziorvosi szolgálat

Eredeti

Módosított

-

-

-

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

612

- orvosi műszer beszerzés

Eredeti

Módosított

-

-

-

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

612

10. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

-

1.800

2.304

-

-

-

-

1.975

2.469

-

-

3.775

4.773

-Belvíz elvezetés

VII. ütem

Eredeti

Módosított

-

1.800

1.800

-

-

-

-

-

-

-

1.800

1.800

- belvíz folytatás

Eredeti

Módosított

-

-

-

504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

504

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

1.975

2.469

-

-

1.975

2.469

11. Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

5.313

6.430

-

2.330

-

-

-

-

-

-

-

5.313

8.760

- Kultúrház felújítás

Eredeti

Módosított

5.313

6.310

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

6.310

- új ingatlan vásárlás

Eredeti

Módosított

-

-

-

2.030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.030

- új ingatlan felújítás

Eredeti

Módosított

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

- projektor

Eredeti

Módosított

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Eredeti

Módosított

7.313

7.947

1.800

7.571

-

-

-

-

2.370

2.735

-

18.896

7.929

30.379

26.182

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Támogatási értékű pénzeszköz átadások 7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

352

411

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

50

50

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

36

Egyéb szervezetnek

250

325

35.1

Működési célú átadás ÁHT-on kívülre

3.262

2.783

Nonprofit Szervezetek

támogatás

2.390

2.178

Willi Dent Kft

fogászat

312

324

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

260

281

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszköz átadások

Összesen:

3.614

3.194

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

35.2

Felhalm célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívül

2.370

2.735

Háztartások

Lakáshoz jutás támogatása

330

245

Háztartások

Közmű 15%

65

21

Pannon Víz Rt

Szennyv. rendsz. felúítás

1.975

2.469

Felhalm. célú támogatásértékű kiadás ,pénzeszköz átadás

Összesen:

2.370

2.735

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

5.984

5.929


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2006. évre ütemezett kiadás

2007. évre ütemezett kiadás

2008. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

VII. ütem

2.000

1.100

1.800

4.900

Összesen:

2.000

1.100

1.800

4.900


9. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009. (III.26.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2008.

2009

2010.

Működési célú bevételek megnevezése

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

25

-

-

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.940

5.929

6.166

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

1.177

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

20.605

12.756

13.266

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

1.618

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

46.331

46.904

48.780

Normatív hozzájárulások

64.104

67.260

69.950

Kötött normatív hozzájárulások

1.753

2.670

2.750

Központosított előirányzatok

6.968

-

-

Egyéb központi támogatások (ÖNHIKI, Működésképtelen, egyéb tám.)

9.329

-

-

Pénzmaradvány működési része

10.667

4.500

4.000

Működési célú hitelbevétel

-

41.660

46.246

Működési célú bevételek összesen

170.517

181.679

191.158

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

5.763

-

-

Központosított ei.

182

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

2.758

11.811

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1.382

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.210

2.700

2.700

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.044

3.587

3.730

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.843

8.200

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

26.182

27.008

25.723

Bevételek összesen

196.699

208.687

216.881

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

98.043

99.997

104.997

Munkaadókat terhelő járulékok

28.728

29.590

31.489

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

37.709

43.191

45.351

Támogatás értékű működési kiadás

411

370

389

Működési célú pénzeszköz átadások

2.783

3.425

3.596

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2.843

4.606

4.836

Működési célú tartalék

-

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

170.517

181.679

191.158

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.947

5.000

5.000

Beruházások Áfával

7.571

1.500

1.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.735

2.325

2.335

Felhalmozási céltartalék

7.929

18.183

17.388

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

26.182

27.008

25.723

Kiadások összesen

196.699

208.687

216.881


10. számú melléklet

a 4/2009. (III.26.) rendelethez

Sokorópátka Község Önkormányzata

2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Intézmé-

nyi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Előző évi költségv. visszatérí-tések, kiegészítés

Támoga-tási

értékű működési

bevétel

Működési

pénzma-radvány

Működési

hitel

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támoga-tás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzesz-köz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhal-mozási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

25

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

25

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

-

938

300

-

-

-

-

-

-

-

938

300

-

-

-

-

-

-

938

300

Iskolai intézményi

étkeztetés

-

942

-

-

-

-

-

-

-

942

-

-

-

-

-

-

942

Munkahelyi

Vendéglátás

Sp.

Gic

-

1.548

264

-

-

-

-

-

-

-

1.548

264