Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 13/2009. (XII.22.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17) rendeletének módosításáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

13/2009. (XII.22.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17) rendeletének módosításáról

13.2009.(XII.22.) rendelet 2009. évi költségvetési rendelet 3. sz. módosítása.doc — Microsoft Word Document, 674Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

3.számú módosítás

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009.(XII.22.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II. 17) rendeletének módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetését szabályzó 2/2009. (II. 17) rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

II. a költségvetés bevételi és kiadásai

 1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését

194.404 ezer Ft költségvetési bevétellel

207.490 ezer Ft költségvetési kiadással,

13.086 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

13.086 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 207.490 ezer forintban

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel 33.856 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 33.856 ezer forintban

melyből:

- felújítás összege 9.033 ezer forintban

- beruházás összege 9.847 ezer forintban

- felhalmozási célú céltartalék 12.223 ezer forintban

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.423 ezer forintban

- támogatásértékű felhalmozási kiadás 330 ezer forintban

- működési célú bevételt 173.634 ezer forintban

- működési célú kiadásokat 173.634 ezer forintban

ebből:

- személyi jellegű kiadások 95.980 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 28.836 ezer forintban

- a dologi és egyéb folyó kiadásokat 40.851 ezer forintban

- az ellátottak pénzbeni juttatásait 4.229 ezer forintban

- működési célú pénzeszközátadást 2.736 ezer forintban

- támogatás értékű működési kiadást 502 ezer forintban

- működési célú tartalékot 500 ezer forintban

állapítja meg e rendelet 1-13. számú melléklete szerint.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) rendelet, továbbá az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (VIII. 31.) számú rendelet 1-4,6-7,9-13.számú mellékletek hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2009. december 16.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2009. december 22.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. (XII. 22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.

Működési bevételek

55.148

-813

54.335

1.

Intézményi működési bevételek

7.300

-

7.300

1.1

Alaptevékenység bevételei

5.219

-

5.219

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

-

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

-

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

1.701

-

1.701

1.5.

Kamatbevételek

380

-

380

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

47.848

-813

47.035

2.2

Helyi adók

3.750

-

3.750

2.2.1

Építményadó

-

-

-

2.2.2

Telekadó

-

-

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

-

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működés)

-

-

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

-

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

3.750

-

3.750

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

-

-

2.3.

Átengedett központi adók

-

-

2.3.1

Szja helyben maradó része

10.441

-

10.441

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

29.137

-813

28.324

2.3.3

Gépjárműadó

4.100

-

4.100

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

-

-

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

-

-

2.4.

Talajterhelési díj

250

-

250

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170

-

170


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

103.973

+26.176

130.149

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

70.198

+23.933

94.131

1.1

Normatív hozzájárulások

60.021

-89

59.932

1.2

Központosított előirányzatok

3.270

+6.263

9.533

1.3

Normatív kötött felhasználású tám.

6.907

-

6.907

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

244

-

244

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

6.663

-

6.663

1.4

ÖNHIKI támogatás

-

+6.854

6.854

1.5

Működésképtelen tám.

-

+2.000

2.000

1.6

Vis maior tartalék

-

+2.500

2.500

1.7

Fejlesztési célú támogatások

-

6.405

6.405

1.7.1

Címzett támogatás

-

-

-

1.7.2

Céltámogatás

-

-

-

1.7.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

-

+660

660

1.7.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

+5.745

5.745

1.7.5

fejlesztési támogatás

-

-

-

1.8

Egyéb központi támogatás

-

-

-

2.

Támogatásértékű bevételek

33.775

+2.243

36.018

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

+9.315

19.605

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

-

+2.791

2.791

2.1.2

-fejezet kezelésű előírás

2.535

+6.294

8.829

2.1.3

-társadalombizt. alapból

89

-

89

2.1.4

-többcélú kistérségi társulástól

7.099

-

7.099

2.1.5

Önkorm.költségv.szervtől

567

+230

797

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

23.485

-7.072

16.413

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

11.681

-5.745

5.936

2.1.2

-fejezet kezelésű előírás

5.505

-1.327

4.178

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

6.299

6.299

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

680

-

680

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

680

-

680

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.533

-

5.533

4.1

Kommunális adó

2.250

-

2.250

4.2

Önkormányzati lakások értékesítése

-

-

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

-

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

-

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.7

Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.308

-

1.308

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

-

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

-

-

VI.

Hitelek

38.098

-25.012

13.086

1.

Működési célú hitel felvétele

38.098

-25.012

13.086

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

7.930

-4.223

3.707

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7.930

-4.223

3.707

Bevételek főösszege

211.362

-3.872

207.490


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. (XII. 22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30.

Személyi juttatások

95.980

-

95.980

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.836

-

28.836

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

40.851

-

40.851

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

-

4.229

34.

Támogatásértékű kiadások

502

+330

832

34.1

-működési célra

502

-

502

34.2

-felhalmozási célra

-

+330

330

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.141

+18

5.159

35.1.

 • Működési célra

2.736

2.736

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.405

+18

2.423

36.

Felhalmozási kiadások

21.294

-2.414

18.880

36.1.

 • Felújítások áfával

7.901

+1.132

9.033

36.2.

 • Beruházások áfával

13.393

-3.546

9.847

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

-

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

39

Hitelek törlesztése

-

-

-

39.1

 • Működési célú

-

-

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

-

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

-

-

41.

Céltartalék

14.529

-1.806

12.723

41.1

 • Működésre

500

-

500

 • Előzőből: államházt. Tartalék

 • Képviselői keret

-

500

-

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

14.029

-1.806

12.223

Kiadások összesen

211.362

-3.872

207.490

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. (XII. 22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

-

7.300

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

+9.315

19.605

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

-813

47.035

Normatív hozzájárulások

60.021

-89

59.932

Központosított előirányzatok

3.170

+5.245

8.415

Kötött normatív hozzájárulás

6.907

-

6.907

ÖNHIKI

-

+6.854

6.854

Működésképtelen tám.

-

+2000

2.000

Vis maior támogatás

-

+2.500

2.500

Működési célú hitelbevétel

38.098

-25.012

13.086

Előző évi pénzmaradvány műk. része

-

-

-

Működési célú bevételek összesen

173.634

-

173.634

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI, CÉDE

-

+6.405

6.405

Központosított el. 15 %

100

+1.018

1.118

Szakmai és inf. fejlesztési felad.

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

23.485

-7.072

16.413

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

680

-

680

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

-

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek által befizetett kommun. adó 100 %-a

2.250

-

2.250

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

-

3.283

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

7.930

-4.223

3.707

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

37.728

-3.872

33.856

Bevételek összesen

211.362

-3.872

207.490

Működési célú kiadások megnevezése

-

-

-

Személyi juttatások

95.980

-

95.980

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

-

28.836

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

-

40.851

Támogatásértékű működési kiadás

502

-

502

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

-

2.736

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

-

4.229

Működési célú tartalék

500

-

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

-

173.634

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

-

-

-

Felújítások Áfával

7.901

+1.132

9.033

Beruházások Áfával

13.393

-3.546

9.847

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

+330

330

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.405

+18

2.423

Felhalmozási céltartalék

14.029

-1.806

12.223

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

37.728

-3.872

33.856

Kiadások összesen

211.362

-3.872

207.490


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. ( XII.22.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

b.)módosított

1.037

1.037

47.848

47.035

70.198

94.131

5.533

5.533

33.775

36.018

680

680

-

-

38.098

13.086

3.206

3.707

200.375

201.227

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

b.)módosított

6.263

6.263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.263

6.263

Önkormányzat összesen

a.)eredeti

b.)módosított

7.300

7.300

47.848

47.035

70.198

94.131

5.533

5.533

33.775

36.018

680

680

-

-

38.098

13.086

3.206

3.707

206.375

201.490

8

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2008. (XII.22.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II.17.) rendeletének módosításáról

6. számú melléklet ezer forintban

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruházások Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási

Áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási

kiadások

összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.Saját v. bérelt ing. hasznosítása

Eredeti

Módosított

240

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

240

-Sp. Fő u.22. felújítása

Eredeti

Módosított

240

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

240

2.Önkorm. igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

448

-

-

14.029

12.223

14.459

12.671

 • közműfejlesztés

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

118

-

-

-

-

100

118

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

330

-

-

-

-

330

330

3.Város-és községgazd.szolg.

Eredeti

Módosított

7.440

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

7.440

-Tűzoltószertár felújítás

Eredeti

Módosított

7.440

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

7.440

4. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

180

621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

621

- óvoda felújítás

Eredeti

Módosított

180

621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

621

5. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

41

482

570

2.514

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

611

2.996

- iskola felújítás

Eredeti

Módosított

41

482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

482

-eszközbeszerzés

Eredeti

Módosított

-

-

570

2.182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

2.182

- szoftver (taninform)

Eredeti

Módosított

-

-

-

332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

332


6.Háziorvosi szolgálat

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

330

7.Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

-

-

7.123

7.123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.123

7.123

-falubusz vásárlás

Eredeti

Módosított

-

-

7.123

7.123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.123

7.123

8.Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

-

-

5.700

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.975

1.975

-

-

-

-

7.675

2.185

-Belvíz elvezetés VII

Eredeti

Módosított

-

-

5.700

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.700

210

-Pannon-Víz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.975

1.975

-

-

-

-

1.975

1.975

9.Közösségi színterek

Öreg u. 6. felújítása

Eredeti

Módosított

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

Összesen:

Eredeti

Módosított

7.901

9.033

13.393

9.847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

2.405

2.423

-

-

14.029

12.223

37.728

33.856

6.számú melléklet 2.oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2008. (XII.22.) rendeletéhez

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendeletének módosításáról

7. számú melléklet ezer Ft-ban

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

502

502

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

50

50

Fogászati ügyelet

52

52

Egyéb szervezetnek

400

400

35.1

Működési célú átadá ÁHT-on kívülre

2.736

2.736

Nonprofit Sz.

támogatás

2.110

2.110

Willi Dent Kft

fogászat

336

336

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

290

290

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszk átad

Összesen:

3.238

3.238

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.

-helyi önkormányzatoknak

-

330

35.2

Felhalm célú pénzesk átad. ÁHT-on kívül

2.405

2.423

Háztartások

Lakáshoz jut.

330

330

Háztartások

Közmű 15%

100

123

Pannon Víz Rt

Szennyv. Rensz. felúj

1.975

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiad,pénzeszk. átadás

Összesen:

2.405

2.753

Támogatásértékű kiadások, pénzeszk. átad

Mindösszesen:

5.643

5.991

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2009. (XII.22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

7.475

6.775

5.516

7.959

4.694

5.880

-1.118

-4.531

2.587

-331

-3.681

4.607

Várható bevételek összesen

13.803

13.874

17.516

12.584

15.766

13.016

11.531

21.736

18.974

15.555

25.889

27.246

207.490

Ebből:

Int. műk.bevétel

572

773

772

773

772

481

-

-

864

772

773

748

7.300

Sajátos műk.bevét.

3.166

3.167

6.015

3.166

3.167

3.165

3.767

4.766

6.015

3.236

3.166

4.239

47.035

Támogatás, tám.ért. bevétel

9.653

9.752

6.653

7.652

11.653

8.870

6.652

16.653

11.653

10.553

16.653

13.752

130.149

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

406

182

174

993

174

174

1.112

207

427

994

297

393

5.533

Felh.és tőke jellegű bevétel

6

-

195

-

-

326

-

110

15

-

-

28

680

Hitel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

8.086

13.086

Előző évi pénzmaradvány

-

-

3.707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.707

Teljesítendő kiadások

14.503

15.133

15.073

15.849

14.580

20.014

14.944

14.618

21.892

18.905

17.601

24.378

207.490

Ebből:

működési

14.456

14.452

14.580

14.456

14.580

14.456

14.451

14.618

14.452

13.980

14.315

14.838

173.634

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

47

220

493

823

-

166

493

-

-

511

-

-

2.753

Fejlesztési kiadás

-

461

-

570

-

-

-

-

7.440

-

3.286

7.123

18.880

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

5.392

-

-

-

4.414

-

2.417

12.223

Záró pénzkészlet

6.775

5.516

7.959

4.694

5.880

-1.118

-4.531

2.587

-331

-3.681

4.607

7.475

7.475


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. (XII.22) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Bevételek és kiadások várható alakulása 2011-ig

10.számú melléklet ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2009.

2010.

2011.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

7.599

7.827

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

10.290

10.712

11.033

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

49.810

51.304

Normatív hozzájárulások

60.021

62.482

64.356

Kötött normatív hozzájárulások

6.907

9.798

10.092

Központosított előirányzatok

5.039

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

-

-

-

Működési célú hitelbevétel

36.229

39.680

40.850

Működési célú bevételek összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

6.405

-

-

Központosított ei.

1.118

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

16.413

165.033

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

680

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.250

2.250

2.250

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

3.418

3.521

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

3.707

6.000

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

20.000

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

33.856

197.411

25.064

Bevételek összesen

207.490

377.472

210.526

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.980

99.819

102.814

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

30.018

30.919

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

42.526

43.802

Támogatás értékű működési kiadás

502

523

539

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

2.273

2.354

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

4.402

4.534

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

9.033

5.000

5.000

Beruházások Áfával

9.847

175.000

6.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

5.000

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

400

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

330

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.423

2.504

2.579

Felhalmozási céltartalék

12.223

14.907

6.085

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

33.856

197.411

25.064

Kiadások összesen

207.490

377.472

210.526


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009.(XII.22) rendelete

Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2009. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2009. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2009.

13.086

13.086

13.086

12. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2009. (XII.22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2009. működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

1.169

357

-

-

-

-

-

1.169

357

-

-

-

-

-

-

1.169

357

Iskolai intézményi

étkeztetés

1.215

-

-

-

-

-

1.215

-

-

-

-

-

-

1.215

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

1.374

635

-

-

-

-

-

1.374

635

-

-

-

-

-

-

1.374

635

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

642

-

-

19.516

-

13.086

33.244

-

-

16.413

680

3.707

20.800

54.044

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

47.035

86.608

-

-

-

133.643

5.533

7.523

-

-

-

13.056

146.699


Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nappali rendszerű ált iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sajátos nevelési igényű tanulók

ált.isk. oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyerm.

és csecsemővéd.

-

-

-

89

-

-

89

-

-

-

-

-

-

89

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1.513

-

-

-

-

-

1.513

-

-

-

-

-

-

1.513

Rendsz. szoc. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szociális pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

395

-

-

-

-

-

395

-

-

-

-

-

-

395

Települési hulladék-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportintézm. és sportlét. működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máshova nem

sorolt kult.

tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

7.300

47.035

86.608

19.605

-

13.086

173.634

5.533

7.523

16.413

680

3.707

33.856

207.490

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2009. (XII.22.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

2009. működési és felhalmozási kiadásairól

13.számú melléklet ezer Ft-ban

Személyi

jutta­tások

Munka-

adót

terhelő

járulék

Do­logi

kiadás

E­gyéb

folyó

kiadás

Társadalmi

és

szocpol. juttatások

Tám.og.

értékű

működési

kiadás

Pénzeszk.

át­adott

működési

Tartalék

működési

Működési

kiadások

összesen

Fejleszt.

célú

pénzeszk.

átadás

Felhalmo-zási

kiadás

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Fejleszt.

célú

tartalék

Felhal-

mozási hitel

törlesztés

Fejlesztési

kiadások

összesen

Kiadások

mindösszesen

Kisegítő

mezőgazd. szolg.

1.057

321

510

-

-

-

-

-

1.888

-

-

-

-

-

1.888

Óvodai int. Sp. étkeztetés Gic

1.079

176

314

47

1.840

942

-

-

-

-

-

3.233

1.165

-

-

-

-

-

3.233

1.165

Iskolai int. étkeztetés

1.264

360

2.740

-

-

-

-

-

4.364

-

-

-

-

-

4.364

Munkahelyi Sp.

vendéglátás Gic

1.564

-

456

-

1.316

570

-

-

-

-

-

3.336

570

-

-

-

-

-

3.336

570

Közutak üzemeltetése

-

-

1.992

-

-

-

-

-

1.992

-

-

-

-

-

1.992

Saját vagy bérelt ingatlan-hasznosítás

-

-

60

-

-

-

-

-

60

-

240

-

-

240

300

Önkormányzati igazgatási tev.

24.319

6.848

8.247

1.103

-

502

2.446

500

43.965

448

-

12.223

-

12.671

56.636

Város és község- gazd. szolg.

24

10

126

-

-

-

-

-

160

-

7.440

-

-

7.440

7.600

Települési vízellátás

-

-

84

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

-

84

Közvilágítási feladatok

-

-

2.280

-

-

-

-

-

2.280