Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 11/2006(XI.30.)r. A szoc.igazgatási és szoc. ellátások helyi szab-ról szóló 3.2006.(III.28.) r. m
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

11/2006(XI.30.)r. A szoc.igazgatási és szoc. ellátások helyi szab-ról szóló 3.2006.(III.28.) r. m

szocig.doc — Microsoft Word Document, 33Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2006.(XI.30.) rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2006.(III.28.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 37/D. § (2) és (5) bekezdéseiben, a 38. § (1) és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében a 61. §, valamint a 92. §(1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2006.(III.28.) rendeletét - továbbiakban: R - az alábbiakban módosítja, illetve kiegészíti:

II. fejezet

PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

Együttműködési kötelezettség megszegése és súlyos megszegése

 1. § A R. 6. §-a a következő 6/A. §-al egészül ki:

  1. Az együttműködési kötelezettség megszegésnek minősül, ha a kérelmező a beilleszkedést segítő programokon legfeljebb három alkalommal nem vesz részt, és kötelezettségének elmulasztását kimenteni nem tudja.

  1. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a R. 5. §-ban foglalt együttműködési kötelezettséget nem vállalja, illetve ha a beilleszkedést segítő programokon legalább négy alkalommal nem vesz részt, és kötelezettségének elmulasztását kimenteni nem tudja.

 1. §. A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult az együttműködési kötelezettségét e rendelet 1. § (1) bekezdése szerint megszegi, a rendszeres szociális segélyt 75 %-os mértékben kell folyósítani.

  1. Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult az együttműködési kötelezettséget nem vállalja, vagy e rendelet 1. § (2) bekezdése alapján súlyosan megszegi, a rendszeres szociális segély kérelmet el kell utasítani, illetve a segély folyósítását meg kell szüntetni.

III. fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

Méltányossági közgyógyellátás

 1. § A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. A Sztv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetve a Sztv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl, szociálisan rászorultnak kell tekinteni és közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek:

a.) az egy főre jutó jövedelme családban élők, illetve családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP.) által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

b.) jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-t meghaladja.

  1. Közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt is, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

  1. A közgyógyellátási jogosultságról a jegyző dönt.

VI. fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 1. § A R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A kérelemhez a Sztv. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben meghatározott egyéb igazolásokat kell csatolni.

VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. § (1) E rendelet 2006. december 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit, amennyiben az ügyfél részére nem hátrányos, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2006. (III.28.) rendelet 7 és 17. §-a, valamint a 26.§ (3) bekezdése.

Sokorópátka, 2006. november 16.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2006. november 30.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. július »
július
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031