Álláspályázat

Sokorópátka Község Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony táppénz, szülési szabadság, GYED idejére 6 hónap próbaidővel.

Pályázati feltételek:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázathoz csatolni kell:

Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.

A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 19.

Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 5 munkanapon belül.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot Sokorópátka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére (9112 Sokorópátka, Öreg u. 1.) kell eljuttatni zárt borítékban.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (96) 488-046-os telefonszámon kérhető.