Sokorópátkai származású szerzők publikációi

I. Edelényi Adél szül.: Vehrer Adél:

1. Öt világot éltem meg (Tuba Lajos sokorópátkai parasztember élettörténete). 1992. Győr. Hazánk Könyvkiadó Kft. (lektorálta: Filep Antal)

recenzió: Timaffy László, Honismeret 1994. I. (90-92.)

2. Népi kultúra (főiskolai jegyzet). 2003. Győr. Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar (lektorálta: Bartha Elek)

3. A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyományban. 2003. Községi Önkormányzat Sokorópátka. (lektorálta: Tátrai Zsuzsanna)

4. Templomos lovagok az európai néphagyományban

Doktori mestermunkák sorozat, 2004. Gondolat Kiadó Budapest, (Témavezető: Bartha Elek)

5. Szerkesztő Bizottság:

Győri életrajzi lexikon. 2003. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

6. könyvfejezet:

Határmenti együttműködések. in: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. Szerk.: Buda Mariann-Kozma Tamás. Acta Paedagogica Debrecina. A Kossuth Lajos Tudomány-egyetem Neveléstudományi Tanszékének Közleményei. XCVI. (67-88.) 1997. Debrecen

7. További jelentősebb publikációit lásd: www.atif.hu/tarsadalom­_kozmuvelodesi_ta.htm cím alatt.

II. Pátkai Tivadar:

  1. Otthonról haza

  2. Tested utcáin 1996. Orpheusz

  3. Az erdei operában 1999. Hazánk Könyvkiadó Győr

III. Vehrer Ferencné Tuba Julianna:

  1. (szerk.) Győr-Moson-Sopron megye jegyzőinek almanachja

2000. Győr. Hazánk Könyvkiadó

2. Könyvfejezet:

Győr-Moson-Sopron megye jegyzőinek almanachja a millennium évében

Millenniumi Krónika Győr-Moson-Sopron megye

2000. Győr. Hazánk Könyvkiadó