Itt vagyunk: Főoldal Civil élet Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Jegyzőkönyv 2010. 06. 04.
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2010. 06. 04.

Vig Zoltán Emlék-alapítvány

Sokorópátka, Öreg u. 1.

2/2010.

 

 

                              J e g y z ő k ö n y v

 

Készült a Vig Zoltán Emlék-alapítvány kuratóriumának 2010. június 4-én tartott üléséről.

 

Jelen vannak:

 

  • Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke,
  • Écsi Jenő Győr, Víztükör u. 1. szám alatti lakos kuratóriumi tag és
  • Nagy Gábor Győr, Hédervári u. 32. szám alatti lakos kuratóriumi tag.

 

Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindegyik tag jelen van, és az ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat.

 

Napirend:

 

1.    Az alapítvány 2009. évi egyszerűsített beszámolójának mérlege

Tájékoztató az alapítvány pénzügyi helyzetéről

Előadó: Vehrer Ferencné kuratóriumi elnök

2.      A Sokorópátkai Általános Iskola kiemelkedő vagy arra rászoruló tanulóinak támogatása, a benyújtott pályázatok elbírálása.

Előadó: Vehrer Ferencné kuratóriumi elnök

3.      Az alapítvány céljára felajánlott vagyoni hozzájárulás elfogadása

Előadó: Vehrer Ferencné kuratóriumi elnök

 

A kuratórium az előterjesztett napirendi pontot egyhangúlag elfogadja.

 

1.  Az alapítvány 2009. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása  

 

Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező mérleget. 2009. január 1-jén az induló vagyon  1.245 ezer forint. Az év során értékesítettük az értékpapírt, melynek tőkéje 900 ezer forint, kamata  75 ezer forint. A helyi  önkormányzat 100 ezer forint támogatásban részesítette az alapítványt.  Magánszemélyek személyi jövedelem adója 1 %-ának felajánlásából származó bevétel 53 ezer forint. Támogatás egy magánszemélytől 200 euró, amely összesen 54 ezer forintot tett ki. Az alapítvány összes bevétele  1.182 ezer Ft.

A kiadás a következőképpen alakult: 220 ezer forintot fizettünk ki a kiemelkedő tehetségű, valamint a szociálisan rászorult általános iskolás tanulók támogatására, és 14 ezer forint pénzforgalmi jutalék, illetve kezelési és postaköltség, valamint számlavezetési díj. Értékpapír vásárlás 894 ezer Ft. Összes kiadás 1.128 ezer forint. Egyenleg 2009. december 31-én 1.299 ezer forint volt.

Bankszámla egyenleg az év végén 399 ezer forint volt.

Az elmúlt évben is kamatozó kincstárjegyet vásároltunk, melynek viszonylag magas kamata volt.

 

A kuratórium 3 szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

                                   2/2010. számú határozat:

 

A kuratórium az alapítvány 2009. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét jóváhagyja. A kuratórium utasítja az elnököt, hogy az alapítónak Vig Béláné Sokorópátka, Fő u. 32. szám alatti lakosnak, továbbá az alapítványhoz csatlakozóknak, Vig István Svájc 2544 Bettlach Dortstrass 6. szám alatti lakosnak, valamint az ÉDUVÍZ Kft-nek (Győr, Árpád u. 28-32.) és a Kultúrmérnök Kft. (Győr, Közép u. 14.), Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének (Sokorópátka, Öreg u. 1.) a beszámolót küldje meg.

Felelős: Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke

Határidő: 2010. június 19.

 

2.  A Sokorópátkai Általános Iskola kiemelkedő vagy arra rászoruló tanulóinak támogatása, a benyújtott pályázatok elbírálása.

 

Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke ismerteti, hogy határidőre 21 kiemelkedően tehetséges és 9 szociális rászoruló pályázat érkezett:

 

a.) Bogdányi Veronika 2. osztályos, Horváth Gergő 2. osztályos, Verasztó Balázs 2. osztályos, Edvi Máté 3. osztályos, Horváth Kata 3. osztályos, Sári Dóra 3. osztályos, Szalai Gergely 3. osztályos, Vehrer Ábel 3. osztályos, Boráros András 4. osztályos, Marics Róbert 4. osztályos, Nagy Kevin 4. osztályos, Pintér Bernadett 4. osztályos,  Mecséri András 5. osztályos, Takács Kíra Alexandra 5. osztályos, Antal Marietta 6. osztályos, Takács Nikolett 6. osztályos, Tóth Máté 6. osztályos,  Vehrer Csanád 7. osztályos, Pécsi Benjámin 8. osztályos, Takács Anett 8. osztályos,Videmann Viola 8. osztályos tanuló részéről.

 

b.) A Képviselő-testület javasolta az alapítványnak, hogy lehetőség szerint a 8. osztályos gici  rászoruló tanulókat részesítse támogatásban.

A következő nem sokorópátkai lakosú tanulók kérték az alapítvány támogatását:

Baranyai Richárd, Bendes Szabina, Horváth Attila, Horváth Dávid, Kovács Andrea, Mintler Veronika, Németh Márk, Pekker Richárd, Unger Erik gici lakosok.

 

A pályázatokat a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.

Az alapítvány számláján a mai napon 1.424.496 forint volt. A kuratórium megállapítja, hogy valamennyi kérelmező a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel. A falu érdekében a társadalmi és családi ünnepeken történt szereplésük alapján 7 fő részére 15 ezer Ft-ot, 14 fő részére 10 ezer Ft-ot javasolnak megállapítani.

A pályázatok részletes áttanulmányozása után a kuratórium 3 szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

3/2010. számú határozat:

 

a.) A kuratórium a következő kiemelkedő, illetve jó tanulmányi eredményt elért általános iskolai tanulókat részesíti támogatásban:

 

Bogdányi Veronika 2. o. Sokorópátka, Rákóczi u. 12/G.     10.000.-Ft

Horváth Gergő 2. o. Győrújbarát, Berettyó u. 14.                10.000.-Ft

Verasztó Balázs 2.o. Sokorópátka, Öreg u. 136.                 10.000.-Ft

Edvi Máté 3. o. Sokorópátka, Öreg u. 3.                               10.000.-Ft        

Horváth Kata 3. o. Győrújbarát, Berettyó u. 14.                  15.000.-Ft

Sári Dóra 3. o. Sokorópátka, Rákóczi u. 8.                          15.000.-Ft

Szalai Gergely 3. o. Győrszemere, Gesztes u. 3.                10.000.-Ft

Vehrer Ábel 3. o. Sokorópátka, Öreg u. 54.                        10.000.-Ft

Boráros András 4. o. Sokorópátka, Öreg u. 162.                10.000.-Ft

Marics Róbert 4. o. Sokorópátka, Kossuth u. 52.                 10.000.-Ft

Nagy Kevin 4. o. Gic, Zrínyi u. 13.                                        10.000.-Ft

Pintér Bernadett 4. o. Sokorópátka, Újtelep 42.                 15.000.-Ft

Mecséri András 5. o. Sokorópátka, Öreg u. 41.                  15.000.-Ft

Takács Kíra Alexandra 5. o. Sokorópátka, Rákóczi u. 30.  15.000.-Ft  

Antal Marietta 6. o. Sokorópátka, Újtelep u. 35.                 10.000.-Ft

Takács Nikolett 6. o. Sokorópátka, Öreg u. 43/a.              10.000.-Ft

Tóth Máté 6. o. Sokorópátka, Öreg u. 27.                           10.000.-Ft

Vehrer Csanád 7. o. Sokorópátka, Öreg u. 54.                   15.000.-Ft  

Pécsi Benjámin 8. o. Sokorópátka, Újtelep 100.                15.000.-Ft

Takács Anett 8. o. Sokorópátka, Öreg u. 43/a.                  10.000.-Ft

Videmann Viola 8. o. Sokorópátka, Petőfi u. 15.                15.000.-Ft

Támogatásként megállapított összeg:                                250.000.-Ft

 

A támogatási összeg felhasználásáról számlákkal vagy arra alkalmas okirattal el kell számolni.

 

b.) Az alapítvány a következő szociális rászoruló általános iskolai tanulókat egyszeri 5-5 ezer forint támogatásban részesíti:

 

Tanuló

Törvényes képviselő

Lakcím

Baranyai Richárd

Baranyi Zoltán

Gic, Vasút u. 2.

Bendes Szabina               

Bendes Kálmán                        

Gic, Nagy L. u.38.

Horváth Attila    

Horváth Attiláné

Gic, Vasút u. 1.

Horváth Dávid

Kovács Andrea

Horváth József 

Kovács János 

Gic, Nagy L. u. 15.

Gic, Arany J. u. 17.

Mintler Veronika

Mintler József

Gic, Rákóczi u. 7.

Németh Márk    

Németh László

Gic, Nagy L. u. 42.

Pekker Richárd

Pekker Sándor

Gic, Zrínyi u. 7. 

Unger Erik

Unger István 

Gic, Béke u. 14/1.

A támogatásként megállapított összeg: 45 ezer Ft.

 

 

 

 

A határozatról értesíteni kell a tanulókat. A díjakat nyilvánosan a tanévzáró ünnepélyen kell átadni.

Felelős: Vehrer Ferencné kuratóriumi elnök

Határidő: 2010. június 19. és október 31.

 

3.  Az alapítvány céljára felajánlott vagyoni hozzájárulás elfogadása

 

a) Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke ismertette, hogy a sokorópátkai Képviselő-testület 2010. évben 70 ezer forint támogatásban részesítette az alapítványt. Javasolta, hogy a sokorópátkai iskolába járó 9 fő gici 8. osztályos tanulókat részesítse személyenként 5-5 ezer Ft támogatásban, a többi a kiemelkedően tehetséges tanulóknak fizesse ki.

Az alapító okirat 5.4 pontja szerint a kuratórium dönt az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról.

A kuratórium elnöke javasolja a 70 ezer forint elfogadását és köszönetét fejezze ki a támogatásért.

 

b) Vig István Svájc 2544 Bettlach Dortstrass 6. sz. szám alatti lakos 2009. évben 200 euró támogatásban részesítette az alapítványt. A befizetés ellenértéke  54 ezer forint. A tranzakciót terhelő bankköltség 1ezer forint. A beváltással egyidőben a nettó 53 ezer forintot az alapítvány kuratóriumának elnöke befizette az alapítvány számlájára.

 

 

 

 

A kuratórium 3 szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

4/2010. számú határozat

 

a) A kuratórium  Sokorópátka Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az alapítvány céljára 2010. évben felajánlott  70 ezer forint vagyoni hozzájárulást elfogadja és megköszöni.

A határozatot meg kell küldeni a Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felelős: Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke

Határidő: 2010. június 19.

b) A kuratórium Vig István Svájc 2544 Bettlach Dortstrass 6. sz. szám alatti lakos által az alapítvány céljára felajánlott 200 euró hozzájárulást, melynek ellenértéke  54 ezer forint elfogadja és megköszöni.

A határozatot meg kell küldeni Vig István svájci lakosnak.

Felelős: Vehrer Ferencné a kuratórium elnöke

Határidő: 2010. június 19.

 

A kuratórium elnöke megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

 

 

  Vehrer Ferencné                                           Nagy Gábor                                     Écsi Jenő

a kuratórium elnöke                                       kuratóriumi tag                                kuratóriumi tag

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031